Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας 

2020 
  
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
1ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
2ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
3ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
4ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
5ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
6ΚΥΡΙΑΚΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
7ΔΕΥΤΕΡΑΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
8ΤΡΙΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
9ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
10ΠΕΜΠΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
12ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
13ΚΥΡΙΑΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
14ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
15ΤΡΙΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
16ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
17ΠΕΜΠΤΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
18ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
19ΣΑΒΒΑΤΟΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
20ΚΥΡΙΑΚΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
21ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
22ΤΡΙΤΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
23ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
24ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
25ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
26ΣΑΒΒΑΤΟΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
27ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
28ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
29ΤΡΙΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
30ΤΕΤΑΡΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
31ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
2ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
3ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
4ΔΕΥΤΕΡΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
5ΤΡΙΤΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
6ΤΕΤΑΡΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
7ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
9ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
10ΚΥΡΙΑΚΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
11ΔΕΥΤΕΡΑΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
12ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
13ΤΕΤΑΡΤΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
14ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
16ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
17ΚΥΡΙΑΚΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
18ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
19ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
20ΤΕΤΑΡΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
21ΠΕΜΠΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
22ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
23ΣΑΒΒΑΤΟΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
24ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
25ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
26ΤΡΙΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
27ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
28ΠΕΜΠΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΣ 2020
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
2ΣΑΒΒΑΤΟΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
3ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
4ΔΕΥΤΕΡΑΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
5ΤΡΙΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
6ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
7ΠΕΜΠΤΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
9ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
10ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
11ΔΕΥΤΕΡΑΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
12ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
13ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
14ΠΕΜΠΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
16ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
17ΚΥΡΙΑΚΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
18ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
19ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
20ΤΕΤΑΡΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
21ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
22ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
23ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
24ΚΥΡΙΑΚΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
25ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
26ΤΡΙΤΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
27ΤΕΤΑΡΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
28ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
29ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
30ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
31ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
1ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
2ΤΡΙΤΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
3ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
4ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
5ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
6ΣΑΒΒΑΤΟΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
7ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
8ΔΕΥΤΕΡΑΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
9ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
10ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
11ΠΕΜΠΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
12ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
13ΣΑΒΒΑΤΟΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
14ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
15ΔΕΥΤΕΡΑΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
16ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
17ΤΕΤΑΡΤΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
18ΠΕΜΠΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
19ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
20ΣΑΒΒΑΤΟΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
21ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
22ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
23ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
24ΤΕΤΑΡΤΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
25ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
26ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
27ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
28ΚΥΡΙΑΚΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
29ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
30ΤΡΙΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΑΪΟΥΜΑΙΟΣ 2020
1ΤΕΤΑΡΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΣελευκείας 1
2ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
4ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
5ΚΥΡΙΑΚΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
6ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
7ΤΡΙΤΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
8ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
9ΠΕΜΠΤΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
11ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
12ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
13ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
14ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
15ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
16ΠΕΜΠΤΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
17ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
18ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
19ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
20ΔΕΥΤΕΡΑΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
21ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
22ΤΕΤΑΡΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
23ΠΕΜΠΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΣελευκείας 1
24ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
25ΣΑΒΒΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
26ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
27ΔΕΥΤΕΡΑΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
28ΤΡΙΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
29ΤΕΤΑΡΤΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
30ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
31ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΣ 2020
1ΣΑΒΒΑΤΟΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
2ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
3ΔΕΥΤΕΡΑΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
4ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
5ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
6ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
8ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
9ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
10ΔΕΥΤΕΡΑΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
11ΤΡΙΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
12ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
13ΠΕΜΠΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
14ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΟΜΙΑΝΟΥΣελευκείας 1
15ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
16ΚΥΡΙΑΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
17ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
18ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
19ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
20ΠΕΜΠΤΗΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
21ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
22ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
23ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
24ΔΕΥΤΕΡΑΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
25ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
26ΤΕΤΑΡΤΗΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
27ΠΕΜΠΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
28ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
29ΣΑΒΒΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
30ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63
Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box