Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας 

2020 
  
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
1ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
2ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
3ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
4ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
5ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
6ΚΥΡΙΑΚΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
7ΔΕΥΤΕΡΑΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
8ΤΡΙΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
9ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
10ΠΕΜΠΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
12ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
13ΚΥΡΙΑΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
14ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
15ΤΡΙΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
16ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
17ΠΕΜΠΤΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
18ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
19ΣΑΒΒΑΤΟΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
20ΚΥΡΙΑΚΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
21ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
22ΤΡΙΤΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
23ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
24ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
25ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
26ΣΑΒΒΑΤΟΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
27ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
28ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
29ΤΡΙΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
30ΤΕΤΑΡΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
31ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
2ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
3ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
4ΔΕΥΤΕΡΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
5ΤΡΙΤΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
6ΤΕΤΑΡΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
7ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
9ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
10ΚΥΡΙΑΚΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
11ΔΕΥΤΕΡΑΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
12ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
13ΤΕΤΑΡΤΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
14ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
16ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
17ΚΥΡΙΑΚΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
18ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
19ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
20ΤΕΤΑΡΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
21ΠΕΜΠΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
22ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
23ΣΑΒΒΑΤΟΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
24ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
25ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
26ΤΡΙΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
27ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
28ΠΕΜΠΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΣ 2020
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
2ΣΑΒΒΑΤΟΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
3ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
4ΔΕΥΤΕΡΑΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
5ΤΡΙΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
6ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
7ΠΕΜΠΤΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
9ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
10ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
11ΔΕΥΤΕΡΑΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
12ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
13ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
14ΠΕΜΠΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
16ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
17ΚΥΡΙΑΚΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
18ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
19ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
20ΤΕΤΑΡΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
21ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
22ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
23ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
24ΚΥΡΙΑΚΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
25ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
26ΤΡΙΤΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
27ΤΕΤΑΡΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
28ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
29ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
30ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
31ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
1ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
2ΤΡΙΤΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
3ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
4ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
5ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
6ΣΑΒΒΑΤΟΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
7ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
8ΔΕΥΤΕΡΑΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
9ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
10ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
11ΠΕΜΠΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
12ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
13ΣΑΒΒΑΤΟΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
14ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
15ΔΕΥΤΕΡΑΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
16ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
17ΤΕΤΑΡΤΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
18ΠΕΜΠΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
19ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
20ΣΑΒΒΑΤΟΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
21ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
22ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
23ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
24ΤΕΤΑΡΤΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
25ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
26ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
27ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
28ΚΥΡΙΑΚΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
29ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
30ΤΡΙΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΑΪΟΥΜΑΙΟΣ 2020
1ΤΕΤΑΡΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΣελευκείας 1
2ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
3ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
4ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
5ΚΥΡΙΑΚΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
6ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
7ΤΡΙΤΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
8ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
9ΠΕΜΠΤΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
10ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
11ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
12ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
13ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
14ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
15ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
16ΠΕΜΠΤΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
17ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
18ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
19ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
20ΔΕΥΤΕΡΑΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
21ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
22ΤΕΤΑΡΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
23ΠΕΜΠΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΣελευκείας 1
24ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
25ΣΑΒΒΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
26ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
27ΔΕΥΤΕΡΑΜΠΟΣΙΩΛΗΣΚαρυωτάκη 5
28ΤΡΙΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ειρήνης 28
29ΤΕΤΑΡΤΗΒΛΑΧΟΣΔ. Κρόκου 78
30ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΚαρυωτάκη 13
31ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΡΟΥΣΣΟΥΠ. Τσαλδάρη 60
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΣ 2020
1ΣΑΒΒΑΤΟΑΜΑΡΑΝΤΟΣΛ. Ιωαννίνων 1
2ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΛ. Ειρήνης 85
3ΔΕΥΤΕΡΑΣΤΥΛΟΥΛ. Ειρήνης 56
4ΤΡΙΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΕθν. Αντίστασης 41
5ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
6ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΣπηλιάδου 13
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΚΟΠΗΣελευκείας 5
8ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
9ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΕθν. Αντίστασης 15
10ΔΕΥΤΕΡΑΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 7
11ΤΡΙΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 46
12ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 53
13ΠΕΜΠΤΗΝΤΑΟΥΛΑΠρομηθέως 26
14ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΟΜΙΑΝΟΥΣελευκείας 1
15ΣΑΒΒΑΤΟΣΟΛΔΑΤΟΣΕθν. Αντίστασης 63
16ΚΥΡΙΑΚΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
17ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΛΑΣΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
18ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
19ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
20ΠΕΜΠΤΗΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
21ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
22ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
23ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
24ΔΕΥΤΕΡΑΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
25ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
26ΤΕΤΑΡΤΗΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
27ΠΕΜΠΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
28ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
29ΣΑΒΒΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
30ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63