Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
1ΚΥΡΙΑΚΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΣελευκείας 1
2ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΟΥΝΗΕθν. Αντίστασης 63
3ΤΡΙΤΗΣΤΥΛΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
4ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
5ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
6ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
7ΣΑΒΒΑΤΟΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
8ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
9ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
10ΤΡΙΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
11ΤΕΤΑΡΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
12ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
14ΣΑΒΒΑΤΟΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
15ΚΥΡΙΑΚΗΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
16ΔΕΥΤΕΡΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
17ΤΡΙΤΗΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63
18ΤΕΤΑΡΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΕθν. Αντίστασης 15
19ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ιωαννίνων 7
20ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΒΛΑΧΟΣΛ. Ειρήνης 46
21ΣΑΒΒΑΤΟΤΣΟΥΜΑΝΗΛ. Ειρήνης 53
22ΚΥΡΙΑΚΗΡΟΥΣΟΥΠρομηθέως 26
23ΔΕΥΤΕΡΑΑΜΑΡΑΝΤΟΣΣελευκείας 1
24ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΕθν. Αντίστασης 63
25ΤΕΤΑΡΤΗΣΤΥΛΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
26ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΟΓΛΟΥΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
27ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
28ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
29ΚΥΡΙΑΚΗΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
30ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
1ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
2ΤΕΤΑΡΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
3ΠΕΜΠΤΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
4ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
5ΣΑΒΒΑΤΟΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
6ΚΥΡΙΑΚΗΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
7ΔΕΥΤΕΡΑΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
8ΤΡΙΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
9ΤΕΤΑΡΤΗΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63
10ΠΕΜΠΤΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΕθν. Αντίστασης 15
11ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ιωαννίνων 7
12ΣΑΒΒΑΤΟΒΛΑΧΟΣΛ. Ειρήνης 46
13ΚΥΡΙΑΚΗΤΣΟΥΜΑΝΗΛ. Ειρήνης 53
14ΔΕΥΤΕΡΑΡΟΥΣΟΥΠρομηθέως 26
15ΤΡΙΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΣελευκείας 1
16ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΕθν. Αντίστασης 63
17ΠΕΜΠΤΗΣΤΥΛΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
18ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΟΓΛΟΥΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
19ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
20ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
21ΔΕΥΤΕΡΑΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
22ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
23ΤΕΤΑΡΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
24ΠΕΜΠΤΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
25ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
26ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
27ΚΥΡΙΑΚΗΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
28ΔΕΥΤΕΡΑΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
29ΤΡΙΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
30ΤΕΤΑΡΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
31ΠΕΜΠΤΗΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
1ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΕθν. Αντίστασης 15
2ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ιωαννίνων 7
3ΚΥΡΙΑΚΗΒΛΑΧΟΣΛ. Ειρήνης 46
4ΔΕΥΤΕΡΑΤΣΟΥΜΑΝΗΛ. Ειρήνης 53
5ΤΡΙΤΗΡΟΥΣΟΥΠρομηθέως 26
6ΤΕΤΑΡΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΣελευκείας 1
7ΠΕΜΠΤΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΕθν. Αντίστασης 63
8ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΥΛΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
9ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΟΓΛΟΥΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
10ΚΥΡΙΑΚΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
11ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
12ΤΡΙΤΗΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
13ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
14ΠΕΜΠΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
16ΣΑΒΒΑΤΟΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
17ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
18ΔΕΥΤΕΡΑΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
19ΤΡΙΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
20ΤΕΤΑΡΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
21ΠΕΜΠΤΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
22ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63
23ΣΑΒΒΑΤΟΜΠΟΣΙΩΛΗΣΕθν. Αντίστασης 15
24ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ιωαννίνων 7
25ΔΕΥΤΕΡΑΒΛΑΧΟΣΛ. Ειρήνης 46
26ΤΡΙΤΗΤΣΟΥΜΑΝΗΛ. Ειρήνης 53
27ΤΕΤΑΡΤΗΡΟΥΣΟΥΠρομηθέως 26
28ΠΕΜΠΤΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΣελευκείας 1
29ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΑΤΣΑΟΥΝΗΕθν. Αντίστασης 63
30ΣΑΒΒΑΤΟΣΤΥΛΟΥΠ. Τσαλδάρη 16

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
1ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΡΟΓΛΟΥΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
2ΔΕΥΤΕΡΑΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
3ΤΡΙΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
4ΤΕΤΑΡΤΗΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
5ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
6ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
7ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
8ΚΥΡΙΑΚΗΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
9ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
10ΤΡΙΤΗΝΤΑΟΥΛΑΕθν. Αντίστασης 41
11ΤΕΤΑΡΤΗΚΟΜΙΑΝΟΥΕθν. Αντίστασης 15
12ΠΕΜΠΤΗΣΟΛΔΑΤΟΣΣπηλιάδου 13
13ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣελευκείας 5
14ΣΑΒΒΑΤΟΣΑΡΛΑΣΕθν. Αντίστασης 63
15ΚΥΡΙΑΚΗΜΠΟΣΙΩΛΗΣΕθν. Αντίστασης 15
16ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣΛ. Ιωαννίνων 7
17ΤΡΙΤΗΒΛΑΧΟΣΛ. Ειρήνης 46
18ΤΕΤΑΡΤΗΤΣΟΥΜΑΝΗΛ. Ειρήνης 53
19ΠΕΜΠΤΗΡΟΥΣΟΥΠρομηθέως 26
20ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΜΑΡΑΝΤΟΣΣελευκείας 1
21ΣΑΒΒΑΤΟΚΑΤΣΑΟΥΝΗΕθν. Αντίστασης 63
22ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΥΛΟΥΠ. Τσαλδάρη 16
23ΔΕΥΤΕΡΑΣΑΡΟΓΛΟΥΣπηλιάδου & Περδικάρη 2
24ΤΡΙΤΗΖΑΛΟΚΩΣΤΑΚαρυωτάκη 5
25ΤΕΤΑΡΤΗΚΑΤΣΑΜΩΡΗΛ. Ειρήνης 28
26ΠΕΜΠΤΗΓΚΟΠΗΔ. Κρόκου 78
27ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΟΛΔΑΤΟΣΚαρυωτάκη 13
28ΣΑΒΒΑΤΟΖΑΛΟΚΩΣΤΑΠ. Τσαλδάρη 60
29ΚΥΡΙΑΚΗΚΥΡΛΑΣΛ. Ιωαννίνων 1
30ΣΑΒΒΑΤΟΔΡΟΣΟΣΛ. Ειρήνης 85
31ΚΥΡΙΑΚΗΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣΛ. Ειρήνης 56
Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: