Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας για τους μήνες Ιανουάριος – Ιούνιος 2018

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζας

Ιούλιος 2018 -Δεκέμβριος 2018

(Στοιχεία από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο – υπόκεινται σε έκτακτες αλλαγές)

 

ΙΟΥΛΙΟΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
3 ΤΡΙΤΗ ΓΚΟΠΗ
4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
5 ΠΕΜΠΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΛΑΣ
7 ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΡΟΣΟΣ
8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
9 ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΤΑΟΥΛΑ
10 ΤΡΙΤΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
12 ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΛΑΣ
14 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
15 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΛΑΧΟΣ
17 ΤΡΙΤΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
18 ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΥΣΟΥ
19 ΠΕΜΠΤΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
21 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΥΛΟΥ
22 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
23 ΔΕΥΤΕΡΑ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
24 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
25 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΚΟΠΗ
26 ΠΕΜΠΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
27 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
28 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΛΑΣ
29 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΟΣΟΣ
30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
31 ΤΡΙΤΗ ΝΤΑΟΥΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
2 ΠΕΜΠΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΡΛΑΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
6 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΤΡΙΤΗ ΒΛΑΧΟΣ
8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
9 ΠΕΜΠΤΗ ΡΟΥΣΟΥ
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
11 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΥΛΟΥ
13 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
14 ΤΡΙΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
15 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
16 ΠΕΜΠΤΗ ΓΚΟΠΗ
17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
18 ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
19 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΛΑΣ
20 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΡΟΣΟΣ
21 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
22 ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΤΑΟΥΛΑ
23 ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
25 ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
26 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΡΛΑΣ
27 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
28 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
29 ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΛΑΧΟΣ
30 ΠΕΜΠΤΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
31 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΥΣΟΥ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΥΛΟΥ
4 ΤΡΙΤΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
5 ΤΕΤΑΡΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
6 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΠΗ
8 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΡΛΑΣ
11 ΤΡΙΤΗ ΔΡΟΣΟΣ
12 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
13 ΠΕΜΠΤΗ ΝΤΑΟΥΛΑ
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
15 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
17 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΑΡΛΑΣ
18 ΤΡΙΤΗ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
19 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΠΕΜΠΤΗ ΒΛΑΧΟΣ
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
22 ΣΑΒΒΑΤΟ ΡΟΥΣΟΥ
23 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
24 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
25 ΤΡΙΤΗ ΣΤΥΛΟΥ
26 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
27 ΠΕΜΠΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
29 ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΚΟΠΗ
30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
2 ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΛΑΣ
3 ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΟΣΟΣ
4 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΟΥΛΑ
6 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
7 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
8 ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
9 ΤΡΙΤΗ ΣΑΡΛΑΣ
10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
11 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΧΟΣ
13 ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
14 ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΣΟΥ
15 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
16 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
17 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΥΛΟΥ
18 ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
20 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
21 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΟΠΗ
22 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
23 ΤΡΙΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
24 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΛΑΣ
25 ΠΕΜΠΤΗ ΔΡΟΣΟΣ
26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
27 ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΤΑΟΥΛΑ
28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
29 ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
30 ΤΡΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
31 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΑΡΛΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΠΕΜΠΤΗ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΛΑΧΟΣ
4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
5 ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΟΥΣΟΥ
6 ΤΡΙΤΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
7 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
8 ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΥΛΟΥ
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
10 ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
12 ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΚΟΠΗ
13 ΤΡΙΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
14 ΤΕΤΑΡΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
15 ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΛΑΣ
16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΟΣ
17 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
18 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΤΑΟΥΛΑ
19 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
20 ΤΡΙΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
21 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
22 ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΡΛΑΣ
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
24 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
25 ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΣ
26 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
27 ΤΡΙΤΗ ΡΟΥΣΟΥ
28 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
29 ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
4 ΤΡΙΤΗ ΓΚΟΠΗ
5 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
6 ΠΕΜΠΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΛΑΣ
8 ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΡΟΣΟΣ
9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ
10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΤΑΟΥΛΑ
11 ΤΡΙΤΗ ΚΟΜΙΑΝΟΥ
12 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
13 ΠΕΜΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΛΑΣ
15 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΠΟΣΙΩΛΗΣ
16 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΛΑΧΟΣ
18 ΤΡΙΤΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
19 ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΥΣΟΥ
20 ΠΕΜΠΤΗ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
21 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
22 ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΥΛΟΥ
23 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
24 ΔΕΥΤΕΡΑ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
25 ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
26 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΚΟΠΗ
27 ΠΕΜΠΤΗ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ
29 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΛΑΣ
30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΟΣΟΣ
31 ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ