Κλειστά για 3 μέρες τα νηπιαγωγεία Παραμυθιάς

Ο Δήμαρχος Σουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 (περ.4. 27) του Ν.3852/10.
3. Το με αριθ. πρωτ. 792/ 25-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας .
4. Την ανάγκη διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες , επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ( απόντες άνω του 50% του μαθητικού δυναμικού) λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης ,

Αποφασίζουμε
Τη διακοπή μαθημάτων στις 26-2-2020 , 27-2-2020 και 28-2-2020 των παρακάτω σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου , λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης :
– 1ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς
– 2ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς
– 3ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box