Κατάληψη στο Γενικό Λύκειο και το Γυμνάσιο Παραμυθιάς

Με κατάληψη ξεκίνησε η εβδομάδα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Παραμυθιάς.

Στο γυμνάσιο γίνονται ακόμα διαπραγματεύσεις για να σταματήσει η κατάληψη.

Για κάθε εξέλιξη το periodikostep.gr θα σας ενημερώσει