Ιωάννινα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Εγνατία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες
εργασίες, κατά το χρονικό διάστημα από 25-11-2019 μέχρι και 28-11-2019.-
Αποφασίστηκε :
1.Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 25-11-2019
μέχρι και 28-11-2019, να εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του
αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού:

2.Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σεσυνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:¡ Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφήσήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, προς αποφυγήτροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.¡ Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί τουαυτοκινητοδρόμου.¡ Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, νασυντηρεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τηςκυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.A/A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιομετρική Θέση1. Αντικατάσταση κεραίαςαναμεταδότηΚαλαμιών, είσοδος αριστερούκλάδου (βραδείας)1082. Αντικατάσταση κεραίαςαναμεταδότηΚαλαμιών, έξοδος δεξιούκλάδου (ταχείας)1083. Αντικατάσταση κεραίαςαναμεταδότηΚρημνού, είσοδος αριστερούκλάδου (ταχείας και βραδείας)106+9004. Αντικατάσταση κεραίαςαναμεταδότηΚρημνού, έξοδος δεξιούκλάδου (βραδείας)106+900Ά ρ θ ρ ο 2οΗ ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αρχίζει:¡ μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος ΤροχαίαςΙωαννίνων και την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την ορθότητα της τοποθέτησης τηςπροβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσαμελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακήςσήμανσης.¡ από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και τηνανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.Ά ρ θ ρ ο 3οΟι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσεςδιατάξεις.

ΠΗΓΗ:epirus-tv-news.gr

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: