Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Θεσπρωτία: Βεβαίωση Ληξιπρόθεσμων τελών ΓΕΜΗ έτους 2019 και επόμενων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βεβαίωση Ληξιπρόθεσμων τελών ΓΕΜΗ έτους 2019 και επόμενων

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με οφειλόμενα Ετήσια Τέλη παρελθόντων ετών, ότι σύμφωνα με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ, τα ληξιπρόθεσμα Τέλη ΓΕΜΗ πρόκειται να βεβαιωθούν σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα: 

  1. Τέλη έτους 2019: Αποστολή για βεβαίωση από 10 έως 20/04/2024 
  2. Τέλη έτους 2020: Αποστολή για βεβαίωση από 01 έως 10/05/2024 
  3. Τέλη έτους 2021: Αποστολή για βεβαίωση από 20 έως 30/05/2024 
  4. Τέλη έτους 2022: Αποστολή για βεβαίωση από 10 έως 20/06/2024
  5. Τέλη έτους 2023: Αποστολή για βεβαίωση από 01 έως 10/07/2024

Για την αποφυγή γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας των επιχειρήσεων μας, λόγω των επικείμενων βεβαιώσεων, καλούμε τους ενδιαφερόμενους να ενεργήσουν πριν τις ανωτέρω ημερομηνίες είτε με την εξόφληση τους, είτε με την τεκμηρίωση της αιτίας απαλλαγής τους (π.χ. διακοπή εργασιών στην Δ.Ο.Υ. παλαιότερων ετών, εκπρόθεσμη διακοπή κ.ο.κ)