Θεσπρωτία: από Δευτέρα η θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

ΕΚΔΟΣΗ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ

 Μετά την υπ΄αρ.πρωτ:Δ12α/ΓΠοικ.40365/1254/5.10.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4363 Β’) και την υπ΄αρ.πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ), εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης,  σας

                              γνωστοποιούμε 

ότι από Δευτέρα 25-1-2021 έως 31-10-2021  γίνεται   έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ,  για τα έτη 2020 και  2021, για τις μετακινήσεις στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ των Δήμων.

    Η Έκδοση & Θεώρηση των Δελτίων ΑΜΕΑ θα γίνεται στην Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Θεσπρωτίας (τηλ. 2665360187) και στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού μας.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box