Θεατρική παράσταση και κοπή πίτας από τον πολιτιστικό σύλλογο Γαρδικίου

Θεατρική παράσταση και κοπή πίτας από τον πολιτιστικό σύλλογο Γαρδικίου