Η ΦΛΟΓΑ Ηπείρου ευχαριστεί για προσφορές

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Με ιδιαίτερη ευαισθησία γνωστοποιούμε τις προσφορές σε μνήμη, που λάβαμε από:
Σε μνήμη Άννας Αλεξίου, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν στην ΦΛΟΓΑ 600
ευρώ
Σε μνήμη Δημητρίου Λιαγκρή, , η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν στην ΦΛΟΓΑ
400 ευρώ
Σε μνήμη Σοφίας Θεοδωράκη, η κόρη της κα Γεωργία Δόση, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 200
ευρώ
Σε μνήμη Κυριάκου Ιωαννίδη, η , η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν στην ΦΛΟΓΑ
160 ευρώ
Σε μνήμη Π. Βαβουγιού, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΔΗΜ.ΠΟΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,
προσέφεραν στην ΦΛΟΓΑ, 50 ευρώ.
Σε μνήμη Φλωρένιας Οικονόμου, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, προσέφεραν
στην ΦΛΟΓΑ 500 ευρώ.
Σε μνήμη Αλεξάνδρας Τρουμπάτα Βένου, η οικογένεια, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 100
ευρώ.
Σε μνήμη Απολεσθέντων συναδέλφων, ο Σύλλογος Απόστρατων Στελεχών Λ.Σ/Β.Δ
Ελλάδος, προσέφεραν στην ΦΛΟΓΑ 100 ευρώ
Σε μνήμη Ιωάννη Κονάκη, ο Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Ν. Σελεύκειας
προσέφεραν στην ΦΛΟΓΑ 80 ευρώ
Σε μνήμη Παναγιώτη Δήμου, η οικογένεια Βασιλικής Δήμου, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ
100 ευρώ
Σε μνήμη Αριστοτέλη Τζάνη η οικογένεια Τζάνη, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 200 ευρώ
Σε μνήμη Γεωργίου Γιαννακού, η οικογένεια Γιαννακού, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 250
ευρώ
Σε μνήμη Αλέξανδρου Νικολάου, ο Σύλλογος καθηγητών Γ.Λ Φιλιατών, προσέφερε
στην ΦΛΟΓΑ 265 ευρώ
Σε μνήμη Μαρίας Λιώλου, η οικογένεια Ευαγγέλου Λιώλιου, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ
85 ευρώ
Σε μνήμη Σοφίας Μπεράτη, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός ΟΑΕΔ, προσέφερε στην
ΦΛΟΓΑ 175 ευρώ
Σε μνήμη Χρύσας Μπάλα, οι οικογένειες Μπάλ, Ντρίτσου και Βέρμπη, προσέφεραν
στην ΦΛΟΓΑ 100 ευρώ
Σε μνήμη Σταυρούλας Κομπούλη, η κα Δέσποινα Πάππά, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 50
ευρώ
Σε μνήμη Βασιλικής Παππά, η οικογένεια Θεοδ. Θεοφάνη Βασδέκη, προσέφερε στην
ΦΛΟΓΑ 150 ευρώ
Ευχαριστούμε πολύ
Παρακαλούμε δεχτείτε την συμμετοχή μας στον πόνο σας, για την απώλεια του
αγαπημένου μέλους της οικογένειάς σας. Η ΦΛΟΓΑ υπόσχεται να συνεχίσει τον
αγώνα για την καλυτέρευση των συνθηκών Ιατρικής , Ψυχικής και Κοινωνικής
φροντίδας των παιδιών με καρκίνο, χάρη στην συνδρομή των φίλων της.
Για την ΦΛΟΓΑ
Η εκπρόσωπος Ηπείρου
Ελευθερία Ηλ. Κώτσιου

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box