Η ΦΛΟΓΑ Ηπείρου ευχαριστεί για προσφορές

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
Με ιδιαίτερη ευαισθησία γνωστοποιούμε τις προσφορές σε μνήμη, που λάβαμε από:
Σε μνήμη Άννας Αλεξίου, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν στην ΦΛΟΓΑ 600
ευρώ
Σε μνήμη Δημητρίου Λιαγκρή, , η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν στην ΦΛΟΓΑ
400 ευρώ
Σε μνήμη Σοφίας Θεοδωράκη, η κόρη της κα Γεωργία Δόση, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 200
ευρώ
Σε μνήμη Κυριάκου Ιωαννίδη, η , η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν στην ΦΛΟΓΑ
160 ευρώ
Σε μνήμη Π. Βαβουγιού, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΔΗΜ.ΠΟΛ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,
προσέφεραν στην ΦΛΟΓΑ, 50 ευρώ.
Σε μνήμη Φλωρένιας Οικονόμου, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, προσέφεραν
στην ΦΛΟΓΑ 500 ευρώ.
Σε μνήμη Αλεξάνδρας Τρουμπάτα Βένου, η οικογένεια, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 100
ευρώ.
Σε μνήμη Απολεσθέντων συναδέλφων, ο Σύλλογος Απόστρατων Στελεχών Λ.Σ/Β.Δ
Ελλάδος, προσέφεραν στην ΦΛΟΓΑ 100 ευρώ
Σε μνήμη Ιωάννη Κονάκη, ο Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Ν. Σελεύκειας
προσέφεραν στην ΦΛΟΓΑ 80 ευρώ
Σε μνήμη Παναγιώτη Δήμου, η οικογένεια Βασιλικής Δήμου, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ
100 ευρώ
Σε μνήμη Αριστοτέλη Τζάνη η οικογένεια Τζάνη, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 200 ευρώ
Σε μνήμη Γεωργίου Γιαννακού, η οικογένεια Γιαννακού, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 250
ευρώ
Σε μνήμη Αλέξανδρου Νικολάου, ο Σύλλογος καθηγητών Γ.Λ Φιλιατών, προσέφερε
στην ΦΛΟΓΑ 265 ευρώ
Σε μνήμη Μαρίας Λιώλου, η οικογένεια Ευαγγέλου Λιώλιου, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ
85 ευρώ
Σε μνήμη Σοφίας Μπεράτη, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός ΟΑΕΔ, προσέφερε στην
ΦΛΟΓΑ 175 ευρώ
Σε μνήμη Χρύσας Μπάλα, οι οικογένειες Μπάλ, Ντρίτσου και Βέρμπη, προσέφεραν
στην ΦΛΟΓΑ 100 ευρώ
Σε μνήμη Σταυρούλας Κομπούλη, η κα Δέσποινα Πάππά, προσέφερε στην ΦΛΟΓΑ 50
ευρώ
Σε μνήμη Βασιλικής Παππά, η οικογένεια Θεοδ. Θεοφάνη Βασδέκη, προσέφερε στην
ΦΛΟΓΑ 150 ευρώ
Ευχαριστούμε πολύ
Παρακαλούμε δεχτείτε την συμμετοχή μας στον πόνο σας, για την απώλεια του
αγαπημένου μέλους της οικογένειάς σας. Η ΦΛΟΓΑ υπόσχεται να συνεχίσει τον
αγώνα για την καλυτέρευση των συνθηκών Ιατρικής , Ψυχικής και Κοινωνικής
φροντίδας των παιδιών με καρκίνο, χάρη στην συνδρομή των φίλων της.
Για την ΦΛΟΓΑ
Η εκπρόσωπος Ηπείρου
Ελευθερία Ηλ. Κώτσιου