Η συγκρότηση ΔΣ του συλλόγου γονέων Λυκείου Παραμυθιάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 17/11/2022 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Λυκείου Παραμυθιάς ως εξής:

Πρόεδρος: Φίλη Αντιγόνη Βασιλική

Αντιπρόεδρος: Κάτσιου Μαρία

Γενικός Γραμματέας: Λάππα Κωνσταντίνα

Ειδικός Γραμματέας: Κολέτσης Στυλιανός

Ταμίας: Γκέλια Μιοάρα

Εξελεγκτική Επιτροπή: Γκέλιας Αρσένιος, Σπύρου Σωτήριος, Χρήστου Δημήτρης