Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Η συγκρότηση ΔΣ του συλλόγου γονέων Λυκείου Παραμυθιάς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 17/11/2022 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Λυκείου Παραμυθιάς ως εξής:

Πρόεδρος: Φίλη Αντιγόνη Βασιλική

Αντιπρόεδρος: Κάτσιου Μαρία

Γενικός Γραμματέας: Λάππα Κωνσταντίνα

Ειδικός Γραμματέας: Κολέτσης Στυλιανός

Ταμίας: Γκέλια Μιοάρα

Εξελεγκτική Επιτροπή: Γκέλιας Αρσένιος, Σπύρου Σωτήριος, Χρήστου Δημήτρης