Η ΟΕ της περιφέρειας κατακύρωσε διαγωνισμό για εξοπλισμό του νοσοκομείου Φιλιατών

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Προμήθεια εξοπλισμού για το νοσοκομείο Φιλιατών

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατακύρωσε στη σημερινή της συνεδρίαση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το νοσοκομείο Φιλιατών. 

Πρόκειται για τα εξής υλικά:

  • Συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας ασθενών της ΜΑΦ, εκτιμώμενης αξίας 3.225.80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
  • Αντλίες έγχυσης φαρμάκων με βάσεις ΜΑΦ, εκτιμώμενης αξίας 18.548,40 ευρώ.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής, εκτιμώμενης αξίας 14.556,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Σύστημα χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης, εκτιμώμενης αξίας  9.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα, εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης για όσα υλικά περιλαμβάνονταν στη διακήρυξη και δεν έγιναν αποδεκτές οι προσφορές που έγιναν, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι διαδικασίες από το Τμήμα Προμηθειών.