Η θέση του Γόγολου για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 – 12 – 2019 συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2020. Η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να υποβαθμίσει την αξία της συνεδρίασης και να περιορίσει τον διάλογο, βάζοντας ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα μιας ώρας, για να συζητηθεί το κορυφαίο ίσως θέμα του Δήμου. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί μια ουσιαστική συνεδρίαση, που κατέδειξε την πραγματικότητα για την κατάσταση στη οποία βρίσκεται σήμερα και θα βαδίσει το 2020 ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Από τη συζήτηση φάνηκε ότι ο κ. Δήμαρχος ήθελε να περιορίσει το χρόνο της συνεδρίασης, για να μην αναδειχθούν τα προβλήματα, οι ατέλειες, αλλά και οι βασικές στοχεύσεις του προϋπολογισμού. Πίσω από τους τεχνοκρατικούς κωδικούς και τους αριθμούς, κρύβεται μια πραγματικότητα αρνητική για τους δημότες.

Είναι ένας προϋπολογισμός ασαφής, χωρίς εξειδικευμένους στόχους, χωρίς συνέργεια με το Τεχνικό Πρόγραμμα και χωρίς πλαίσιο εφαρμογής. Από την Δημοτική Αρχή δεν δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οι φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας, δεν στάθηκαν αρκετές για να καλύψουν τα εμφανή κενά και τις αντιφάσεις. 

Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν απαντά στα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα του Δήμου και δεν δίνει καμία προοπτική ανάπτυξης. Ένας προϋπολογισμός που δεν χρηματοδοτεί κανένα νέο έργο ή μελέτη, αλλά απλώς αποτυπώνει λογιστικά τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων – από πηγές εκτός του Δήμου – η πορεία εκτέλεσης των οποίων κυριολεκτικά «σέρνεται». 

Απέναντι σε αυτόν τον προϋπολογισμό, η Δημοτική Παράταξη του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση, τα βασικά σημεία της οποίας είναι:

1.Περιστολή λειτουργικών δαπανών της τάξης των 953.000,00 ευρώ, αφού διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις στους σχετικούς κωδικούς είναι υπερεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και προκλητικές, όπως π.χ. η εγγραφή 33.480,00 ευρώ για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου προς χρήση του Δημάρχου(?).

2.Διοχέτευση αυτών των πλεονασματικών πόρων στην κάλυψη αναγκών κοινωνικής πολιτικής, καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μελετών ωρίμανσης έργων, αλλά και εκτέλεσης εμβληματικών έργων τουριστικής ανάπτυξης στην παραλιακή ζώνη.

Όπως αναμένονταν η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την ελεγχόμενη από τον κ. Δήμαρχο πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που προτίμησε να εγκρίνει τον αντιαναπτυξιακό και συντηρητικό προϋπολογισμό της Δημοτικής Αρχής, τον οποίο φυσικά η παράταξή μας καταψήφισε ομόφωνα. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, είναι όλοι τους συνυπεύθυνοι για την αρνητική πορεία την οποία θα ακολουθήσει ο Δήμος τόσο το επόμενο έτος 2020, όσο και στο σύνολο της τετραετίας. 

Τέλος, στην ίδια συνεδρίαση προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η άρνηση του κ. Δημάρχου να απαντήσει σε ερώτημα του Προέδρου της Κοινότητας Γεροπλατάνου, ο οποίος εγκαταλειμμένος από κάθε υποστήριξη από τον Δήμο, προσπαθεί με ίδια μέσα και πόρους να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του χωριού του, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο και την σωματική του ακεραιότητα. Αντί να δοθούν άμεσες απαντήσεις στον κ. Πρόεδρο, ο Δήμαρχος τον αγνόησε παντελώς και παρέπεμψε τις απαντήσεις στην επόμενη συνεδρίαση. Η συμπεριφορά αυτή είναι καταδικαστέα και αποδεικνύει την γενικότερη στάση της Δημοτικής Αρχής, απέναντι στους αιρετούς Προέδρους και μέλη Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου. 

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box