Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου για τις μονάδες καύσης βιομάζας

Αυτό είναι το τελικό κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου που έγινε πριν λίγες μέρες:

Από το αριθμ. 7/29-03-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου, που περιέχει την αριθμ. 16/2021 απόφαση αυτού, περί: Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος για την εγκατάσταση και λειτουργία ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ-ΒΙΟΕΛΑΙΩΝ) παραθέτουμε το ψήφισμα – απόφαση:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των δημοτών – κατοίκων του Δήμου μας ομόφωνα αποφασίζει και εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση και τη λειτουργία των Μονάδων Καύσης Βιομάζας ( βιορευστών – βιοελαίων ) στις θέσεις των Δ.Δ. Προδρομίου και Δ.Δ. Γαρδικίου και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα και πρόσφορο μέτρο ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και πάσης αρμόδιας δικαστικής αρχής προκειμένου να πετύχει την ανάκληση των αποφάσεων με βάση τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και να αποτρέψει την έναρξη εργασιών.

Επίσης, λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ομόφωνα εκφράζει την αντίθεσή του στην οποιαδήποτε εγκατάσταση και λειτουργία όμοιων δραστηριοτήτων και έργων σε θέσεις που δεν υποδεικνύονται από τον Δήμο και μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω την υγεία των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και οικοτουριστικές δραστηριότητες.

Επιπλέον στηρίζει ομόφωνα και έμπρακτα όλες τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, των κατοίκων, Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων και της “Επιτροπής Αγώνα”.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, όλες τις απόψεις και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Συστήνει Επιτροπή από τον Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συν τριών μελών της επιτροπής αγώνα συνεπικουρούμενη από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

2. Συστήνει ομάδα με ειδικούς πραγματογνώμονες για τις ανάγκες διερεύνησης τόσο των συγκεκριμένων αδειοδοτήσεων όσο και των μελλοντικών που πρόκειται να λάβουν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, διότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει δημόσια διαβούλευση.

3. Εξουσιοδοτεί την επιτροπή για κάθε ενέργεια που θα αποφασιστεί στην όλη διαδικασία προς κάθε διοικητική και δικαστική αρχή.

4. Εγκρίνει την δημιουργία Κ.Α. ποσού 10.000€ στον προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2021 για τις ανάγκες που θα προκύψουν σχετικά με την ανάθεση – διερεύνηση των αδειοδοτήσεων από τους πραγματογνώμονες.

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%96%CE%A3%CE%A91%CE%91-%CE%A139 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΩΓΟΥ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ Θ. ΠΙΤΟΥΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΙΜΗ ΜΠΟΤΣΗ