Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Εφαρμογή συστημάτων Smart City στο δήμο Πάργας

Στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ Ξεκίνησε η πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου με το έργο της δημιουργίας δικτύου ψηφιακών υποδομών και ανάπτυξης ‘’Έξυπνων’’ Εφαρμογών  (Smart City) στον Δήμο Πάργας.

Το έργο συνολικής δαπάνης 1.396.612,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη με την εταιρεία ‘’ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ΄΄, οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και το έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η χρησιμοποίηση συγχρόνων τεχνολογιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, την αντιμετώπιση πανδημιών και την ανάπτυξη ειδικότερων ‘’έξυπνων’’ εφαρμογών.

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά επιμέρους δράσεων όπως:

– Ψηφιοποίηση και διαχείριση των υποδομών της πόλης

– Παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στους πολίτες

– Έγκαιρη δασική πυρανίχνευση

– Ανάλυση του τσέχικου προγράμματος

– Βελτιστοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων

– Μέτρηση και ανάλυση της κατανάλωσης ενεργειας

– Ευφυής οδοφωτισμός με φωτιστικά τεχνολογίας LED

– Έξυπνες διαβάσεις

– Σύγχρονες ασύρματες τεχνολογίες τηλεμετρίας

– Πλατφόρμα κέντρου επιχειρήσεων για επιτήρηση των συστημάτων και λήψη αποφάσεων

– Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου

– Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού

– Ευφυής παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου, στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων και καταστάσεων, στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους κάτοικους και την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου.