Ετήσιος απολογισμός λειτουργίας κέντρου κοινότητας δήμου Σουλίου

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016.

Αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης,η εφαρμογή επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, το επίδομα στέγασης  κλπ

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας δήμου Σουλίου λειτουργεί από της 2/11/2017 και στεγάζεται στο ισόγειο του δημαρχιακού μεγάρου στην Παραμυθιά, Κ.Καραμανλή 179.  Στελεχώνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο.

Κατά το έτος 2019 το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρέτησε 1232 πολίτες με πλήθος αιτημάτων, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούσαν ενδεικτικά :

 • Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Τροποποίηση ενεργών αιτήσεων
 • Πληροφορίες για διάφορα προγράμματα τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας (κοιν.φροντ./ ΤΕΒΑ/ επιδόματα ΟΠΕΚΑ /ΚΕΑ / επίδομα στέγασης κ.α.)
 • Βοήθεια στην κατανόηση – συμπλήρωση-υποβολή αίτησης για προκηρύξεις
 • Αιτήσεις για το επίδομα στέγασης
 • Ενημέρωση και Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση κάρτας ανεργίας
 • Αιτήσεις και πληροφορίες για το Κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης
 • Ενημέρωση για προυποθέσεις σχετικά με ΚΟΤ (Α) – ΚΟΤ (Β)
 • Αιτήσεις για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα
 • Υπόδειξη θέσεων εργασίας στο νομό
 • Εργασιακή συμβουλευτική, σύνταξη βιογραφικών , και τρόπους αναζήτησης εργασίας.
 • Βοήθεια – υποστήριξη κατά την εγγραφή πολιτών σε κοινωνικά προγράμματα (π.χ. οικογενειακός ιατρός)
 • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά προκειμένου να καταθέσουν οι πολίτες αιτήματα για σύνταξη.
 • Πληροφορίες και συγκέντρωση αιτήσεων σχετικά με προγράμματα εκγύμνασης παιδιών στο Δ.Σουλίου
 • Διασύνδεση πολιτών με δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την επαναφοίτησή τους.
 • Αναζήτηση βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΑ για διαφορετικές παροχές που λαμβάνουν πολίτες.
 • Δικαιολογητικά για Εξωϊδρυματικά επιδόματα
 • Ενημέρωση σχετικά με την επιδοματική πολιτική του δήμου για ευπαθείς ομάδες , επιδόματα και ευνοικές ρυθμίσεις που παρέχονται
 • Αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα
 • Αιτήσεις η για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με αντίστοιχη παραπομπή στην πρόνοια
 • Αιτήσεις για το κοινωνικό φροντιστήριο
 • Συγκέντρωση αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα των ΚΔΒΜ
 • Βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων για απαλλαγή τελών από τη ΔΕΗ στο δήμο
 • Ένταξη σε ΒΣΣ και διασύνδεση των πολιτών με τα αντίστοιχα προγράμματα
 • Συγκέντρωση αιτήσεων για επανασύνδεση ρεύματος
 • Βοήθεια για την διαδικασία και κατά την διαδικασία για ένταξη σε ΘΧΠ
 • Ενημέρωση σχετικά με αποτελέσματα προκηρύξεων
 • Διεκπεραιώθηκαν αιτήματα για βεβαιώσεις αστεγίας
 • Πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών
 • Συγκέντρωση αιτήσεων και παραπομπής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Παραπομπή σε υπηρεσίες και δομές που παρέχονται από τον δήμο αλλά και την περιφέρεια

Επιπλέον το Κέντρο Κοινότητας πραγματοποίησε 888 παραπομπές σε τοπικούς και μη φορείς όπως ΟΑΕΔ, ΚΕΠ, Πρόνοια, ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΚΕΔΔΥ, Σχολεία, Νοσοκομεία κ.α.

Κατά τη διάρκεια του έτους τα στελέχη του Κέντρου πραγματοποίησαν ακόμη :

 • επισκέψεις σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο την γνωριμία, τη διασύνδεση και την ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας προς όφελος των πολιτών.
 • Εκδόθηκαν δελτία τύπου και ανακοινώσεις σχετικά με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και δημοσιεύτηκαν στα τοπικά ΜΜΕ
 • Συνεχής ενημέρωσης της σελίδας του κέντρου κοινότητας στον κοινωνικό ιστότοπο
 • Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε πολίτες μετά από καταγραφή και διερεύνηση αναγκών
 • Πραγματοποίησε συνάντηση δικτύωσης με τα στελέχη του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς, με σκοπό την ενημέρωσή του για προγράμματα – δράσεις που αφορούν τα παιδιά και τους γονείς εκατέρωθεν.
 • Συμμετοχή στης 04/03/2019 σε ενημερωτική ημερίδα του ΟΠΕΚΑ Ιωαννίνων στα Ιωάννινα για ενημέρωση σχετικά με τα προνοιακά επιδόματα, το επίδομα στέγασης κ.α.
 • Πραγματοποιήθηκε στης 21/02/2019 ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το ΑΤ Παραμυθιάς και το ΝΔΔΔ «ΑΡΩΓΗ» του Δ.Σουλίου με θέμα : «Πρόληψη Κλοπών, διαρρήξεων και απατών σε βάρος ατόμων 3ης ηλικίας»
 • Αλληλογραφία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Πραγματοποιήθηκε στης 27/03/2019 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ο πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας», στην Παραμυθιά από το Κέντρο Κοινότητας , τον δήμο Σουλίου και την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δ.Σουλίου.
 • Συνεργασία Κέντρου Κοινότητας και ΒΣΣ Προδρομίου για δράση σχετικά με διενέργεια test νοητικής κατάστασης σε άτομα 3ης ηλικίας.
 • Συμμετοχή στην πραγματοποίηση συνεδριάσεων της επιτροπής επανασύνδεσης ρεύματος του δήμου.
 • Εύερεη εργασίας σε πολίτες του δήμου
 • Συμμετοχή στης 12/06/2019 στην συνάντηση των κοινωνικών φορέων που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΕΘΕΑ Ηγουμενίτσας με αντικείμενο συζήτησης :
 • Παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας του Σ.Σ. και απολογιστικών στοιχείων που αφορούν τον ωφελούμενο πληθυσμό και τη δράση του Σ.Σ.
 • Ανανέωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών φορέων της πόλης με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους
 • Γραμματειακή υποστήριξη στο πρόγραμμα «Καλοκαίρι και παιδί» του Δ.Σουλίου. Συγκέντρωση αιτήσεων.
 • Πραγματοποίηση εκδήλωσης στης 3/10/2019, στο Προδρόμι, με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα 3ης ηλικίας με θέμα «ΗΜΕΡΑ  ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  3η ΗΛΙΚΙΑ» σε συνεργασία με το ΒΣΣ Προδρομίου, το Κέντρο Ψυχικής Ηγουμενίτσας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ.Σουλίου.
 • Παραδόθηκαν καπάκια στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων από στελέχη του ΚΚ
 • Συγκέντρωση αιτήσεων ωφελουμένων για συμμετοχή στα προγράμματα των ΚΔΒΜ.
 • Συνεργασία με ODEON για προβολή παιδικής ταινίας κατά τη διάρκεια των χριστουγέννων – συμμετοχή σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δ.Σουλίου.
 • Συνάντηση συνεργασίας – δικτύωσης  στης 10/12/2019 με στέλεχος της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «ΜΕΡΙΜΝΑ»
 • Αποστολή τροφίμων στης 17/12/2019, από τη δράση συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για αποστολή στην Αλβανία και στήριξη των αλβανών πολιτών, στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου έγινε μεταφόρτωση και αποστολή στην Αλβανία.
 • Συνεργασία Κέντρου Κοινότητας και ΒΣΣ Προδρομίου , όπου στης 11/12/2019 επισκέφθηκαν το Γηροκομείο Ηγουμενίτσας με ωφελούμενους του προγράμματος ΒΣΣ προκειμένου να προσφέρουν γλυκίσματα στους τροφίμους.
 • Επικοινωνία με Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία για σχεδιασμό δράσεων.

ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.

Αποστολίδου Ιωάννα

Τ.Ε. Κοινωνική Λειτουργός

Συντονίστρια Δομής

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box