Ερώτηση Γεροβασίλη για τη προσφυγική δομή στην Άρτα

Ενόψει της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας προσφύγων στην Άρτα, η Γραμματέας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη, κατέθεσε στις 27 Γενάρη 2020 προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Εθνικό Συντονιστή για το Μεταναστευτικό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ερώτηση με θέμα: «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Επικίνδυνοι Σχεδιασμοί της Κυβέρνησης ερήμην της τοπικής Κοινωνίας – Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Άρτα».

Τα ερωτήματα ήταν επιτακτικά αλλά και σαφή. Συγκεκριμένα, οι κοι Υπουργοί καλούνταν να απαντήσουν:

  1. Τί είδους δομή φιλοξενίας πρόκειται να δημιουργηθεί στην Άρτα (ανοιχτού ή κλειστού τύπου) και τι δυναμικότητα ακριβώς θα έχει? 
  2. Δεδομένης της εκπεφρασμένης ανησυχίας της τοπικής κοινωνίας θα υπάρξει πρότερη διαβούλευση ή μοιραία θα επιλεγεί η σχετική τοποθεσία εγκατάστασης της νέας δομής με κριτήριο το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος από άποψη ψηφοφόρων, ως διαρρεόταν στον Τύπο ότι θα συμβεί με επιλογή του Δήμου Ν. Σκουφά; 
  3. Προκειμένης της δημιουργίας τησ νέας αυτής δομής φιλοξενίασ θα εξασφαλιστεί η ύπαρξη των ελάχιστων προδιαγραφών της αξιοπρεπούς και οργανωμένης διαβίωσης των προσφύγων; Ενδεικτικά, θα υπάρχουν στην τοποθεσία που θα επιλεγεί οργανωμένα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, θα είναι σε κατάλληλο σημείο, ώστε π.χ. να μην πλήττεται από πλημμυρικά φαινόμενα (όπωσ συμβαίνει με μερικές από τις προταθείσες περιοχές) θα υπάρξει μέριμνα να αποφευχθούν φαινόμενα γκετοποίησης που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις μεταξύ των φιλοξενούμενων, θα ενισχυθεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και Πυροσβεστικός Σταθμός σε προσωπικό κατ’ αναλογίαν αύξησης του τοπικού πληθυσμού, θα υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που πρόκειται να εγκατασταθεί (υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευση, διερμηνείς κ.ο.κ.);

————

Αντί για άλλη απάντηση, ο Εθνικός Συντονιστής και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας απλά παραπέμπει στους δύο άλλους Υπουργούς.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λέει ότι «οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνουν μέτρα για την «προστασία τόσο των εγκαταστάσεων όσο και της ευρύτερης περιοχής, διαθέτοντας ικανές αστυνομικές δυνάμεις», ενώ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρει ότι «οι προτεινόμενες τοποθεσίες για προσωρινές δομές φιλοξενίας θα ανακοινωθούν σταδιακά», την ώρα που ταυτόχρονα «παγώνει» και «ξεπαγώνει» ο «διάλογος των επιτάξεων» στα νησιά για δημιουργία κλειστών δομών κράτησης.

Ειδκότερα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 3591/27-01-2020 της Βουλήσ των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η βουλευτής κα Όλγα Γεροβασίλη με θέμα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Επικίνδυνοι Σχεδιασμοί της Κυβέρνησης ερήμην της τοπικής Κοινωνίας – Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Άρτα», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που επικουρούν την λειτουργία των ΚΕ.ΥΠ./Κ.Υ.Τ και των Δομών Προσωρινής Υποδοχής Φιλοξενίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων, που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στη χώρα, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο συστάθηκε με το ΠΔ 04/2020 (ΦΕΚ τ.Α ́4), και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 27-01-2020 με αριθμό 3591 ερώτηση της Βουλευτή

κασ Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι τόσο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο τα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος κινούνται με γνώμονα τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων Υπηρεσιών τους. Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ισομερή και ισόρροπη κατανομή του προσωπικού τους -σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες των Σωμάτων- ώστε αυτές να λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, προσαρμοζόμενα στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες, πάντοτε σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.

Τέλος, παρέπεται να λεχθεί ότι οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας – στην εδαφική αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και Κέντρα προσωρινής φιλοξενίας- λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τόσο των εγκαταστάσεων αυτών όσο και της ευρύτερης περιοχής, διαθέτοντας ικανές αστυνομικές δυνάμεις, προς πρόληψη και αποτροπή οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος προσώπων και πραγμάτων, ενώ επιλαμβάνονται επί παντός περιστατικού ή αδικήματος που άπτεται των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡYΣΟΧΟΪΔΗΣ

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3591/27-1-2020 Ερώτηση. Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ο. Γεροβασίλη, με θέμα  «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Επικίνδυνοι Σχεδιασμοί της Κυβέρνησης ερήμην της τοπικής Κοινωνίας – Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Άρτα», και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σημειώνεται καταρχήν ότι, δεδομένων των ιδιαίτερα αυξημένων προσφυγικών ροών που παρουσιάζονται κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταρτιστεί σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σειρά άμεσων και έμμεσων ενεργειών προκειμένου να αυξηθούν οι θέσεις φιλοξενίας. 

Στις άμεσες ενέργειες συγκαταλέγονται η άμεση αποσυμφόρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης νήσων, η αύξηση χωρητικότητας των υπαρχουσών δομών φιλοξενίας της ενδοχώρας και η πλήρης αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών χώρων διαμονής. Επιπλέον, στις έμμεσες ενέργειες μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται η δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα και η επιτάχυνση των διαδικασιών απομάκρυνσης των διαμενόντων, οι οποίοι είναι πλέον δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και δεν είναι πλέον αιτούντες άσυλο, από τις δομές και τα κέντρα φιλοξενίας (exit strategy).

Οι προτεινόμενες τοποθεσίες για προσωρινές δομές φιλοξενίας θα ανακοινωθούν σταδιακά. Στόχος η μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στην Ελληνική κοινωνία, η οποία καλείται να δείξει αλληλεγγύη στα νησιά του Αιγαίου, που σήμερα σηκώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της μεταναστευτικής κρίσης.

Σημειώνω ότι στην ερώτησή σας, όπου αναφέρεστε στις δυνατότητες για τους αιτούντες άσυλο στα ανοικτά κέντρα, δεν αναφέρεται η δυνατότητα επιστροφών στην Τουρκία. Ακριβώς διότι η Κοινή Ανακοίνωση ΕΕ-Τουρκίας, όπως ερμηνεύτηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, οδήγησε στον εγκλωβισμό στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην συμφόρηση στα νησιά του Αιγαίου.

Σημειώνω ότι για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με το άρθρο 195 του ν. 4662/2020 (Α ́27) ρυθμίζεται η οικονομική ενίσχυση, από το έτος 2019, των δήμων οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί από τη λειτουργία των δομών εντός των διοικητικών τους ορίων. Σε εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, για το έτος 2019, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1312 (407/Β/11.2.2020) κοινή υπουργική απόφαση «Καταβολή ενιαίου τέλους για το έτος 2019, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών».

Ταυτόχρονα, με το άρθρο 196 του ως άνω νόμου συστήνεται «Ταμείο Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Σκοπός  του εν λόγω Ταμείου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών.

Το Υπουργείο, έχοντας την ευθύνη για την υποδοχή και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να θέσει στρατηγικές  θέσεις φιλοξενίας στην ενδοχώρα, με στόχο την απορρόφηση των ροών αυτών και την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης. Ταυτόχρονα, το παραπάνω Σχέδιο υλοποιείται με γνώμονα την εφαρμογή πολιτικής αναλογικής κατανομής του πληθυσμού, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες μόνο περιοχές της επικράτειας να επωμίζονται δυσανάλογα βαρύ φορτίο πληθυσμού σε σχέση με άλλες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΤΑΡΑΚΗΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box
Αρέσει σε %d bloggers: