Επιστολή της Συμμετοχικής Ομάδας Πολιτών Θεσπρωτίας για την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου δήμου Ηγουμενίτσας

Επιστολή της Συμμετοχικής Ομάδας Πολιτών Θεσπρωτίας για την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου δήμου Ηγουμενίτσας
“Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Σ.Ο.Π.Θ. υπάγεται, πλην των άλλων τομέων, και αυτός του πολιτισμού. Πιστεύουμε ότι οι δημότες πρέπει να περιβάλλονται και να έχουν πρόσβαση, από στοιχεία πολιτιστικής καθημερινότητας, π.χ., βιβλιοθήκες, εκθέσεις, αρχεία, (όπως το ιστορικό αρχείο Παραμυθιάς),  θεατρικά εργαστήρια, κινηματογραφικές προβολές, μουσικά δρώμενα, κ.α., όλων των βαθμίδων. Κατ΄αυτόν τον τρόπο γεννάται στους πολίτες αισθητική παιδεία, κριτική αντίληψη και μια άλλη οπτική για τα κοινωνικά θέματα. Επιπρόσθετα εμπλουτίζονται οι συναναστροφές και η ζωή εν γένει της τοπικής κοινότητας.

Κατά συνέπεια, η Σ.Ο.Π.Θ. θεωρεί ότι θεμελιακή προϋπόθεση ύπαρξης πολιτιστικής ζωής δεν μπορεί να αποτελεί το περιστασιακό μεράκι κάποιων ανθρώπων, αλλά η συστηματική προσπάθεια δημιουργίας και λειτουργίας πολιτιστικών δομών και υποδομών, όπως θεατρικής σκηνής, πολιτιστικού πολυχώρου, υπαίθριου αμφιθεάτρου, κ.τ.λ.

Θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η προσθήκη του αρχαιολογικού μουσείου στην πόλη μας και η περιορισμένη ¨αναβίωση¨ του κτηρίου της παλιάς εστίας. Όμως, δήμοι με παραπλήσιο ή και μικρότερο πληθυσμό από της Ηγουμενίτσας έχουν προ πολλού καταφέρει περισσότερα.

Η Σ.Ο.Π.Θ. συνεπώς και με βάση τις παραπάνω θέσεις της, θεωρεί πολύ σημαντική την απόφαση που είχε ληφθεί το 2012 από το δήμο Ηγουμενίτσας και που αφορούσε την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (χώρος που βέβαια μπορεί να φιλοξενήσει και πολλές άλλες εκδηλώσεις κάθε μορφής), στη θέση ‘’Τσιμπουρίκι’’ και του οποίου η κατασκευή άρχισε το ίδιο έτος (2012).

Μετά λοιπόν από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο κατασκευής αφενός και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας του δήμου Ηγουμενίτσας αφετέρου μελών της Σ.Ο.Π.Θ., κρίνουμε σκόπιμο να σας υποβάλλουμε το παρόν έγγραφο με σχετικά ερωτήματα και αναμένουμε τη σχετική σας απάντηση, η οποία όπως και το παρόν έγγραφο θα δημοσιεύσουμε στον τοπικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, τύπο για ενημέρωση των συμπολιτών μας, αφού ικανή μερίδα αυτών μας πρότεινε ν ΄ ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα.

Θα θέλαμε λοιπόν να μας απαντήσετε στα εξής:

Α) Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου;

Β) Ποιος είναι ο ανάδοχος (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο;

Γ) Από ποιο πρόγραμμα χρηματοδοτείται το έργο;

Δ) Οι εργασίες συνεχίζονται και σε ποιο στάδιο βρίσκονται;

Ε) Υπάρχουν σήμερα στη διάθεση του δήμου τα απαραίτητα κονδύλια για την περαίωση του έργου;

ΣΤ) Πότε υπολογίζεται (περίπου) η περαίωση του έργου;

Ζ) Ποιάς χωρητικότητας (αριθμός ατόμων) θα είναι;

Η) Προβλέπεται χώρος στάθμευσης οχημάτων; (parking)

Θ) Προβλέπεται η ύπαρξη κυλικείου – αναψυκτηρίου;

Ι) Υπάρχουν σκέψεις ή   και αποφάσεις εκ μέρους του Δήμου για την ΄΄επόμενη΄΄ μέρα;  Με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί καλύτερα, με τι έσοδα θα συντηρείται; Θα αποτελέσει ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και εάν όχι υπό ποιού την αιγίδα θα υπάρξει;

Αναμένουμε την απάντησή σας.

Για την Σ.Ο.Π.Θ.

Η τριμελής επιτροπή εκπροσώπησης:

  1. Βενετόπουλος Αντώνιος
  2. Θεοδώρου Νικόλαος
  3. Τζίμας Αλέξανδρος”

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box