Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Επιστολή δήμαρχου Σουλίου για υποστήριξη ΤΟΕΒ από την περιφέρεια

Υποστήριξη Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Παραμυθιάς και Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Αχέροντα


Με την παρούσα επιστολή και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ως επιβλέπων φορέας των
Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Παραμυθιάς και Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Αχέροντα, θα παρακαλούσαμε για την
υποστήριξη των ως άνω οργανισμών σε σχέση με τα προβλήματα λειτουργίας τους και ειδικότερα
σε σχέση με τα θέματα ηλεκτροδότησης και οφειλών προς τη Δ.Ε.Η..
Η συνδρομή σας στην αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων κατά το μέτρο του δυνατού
θεωρείται επιτακτική.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία θα είμαστε στη διάθεσή σας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αθανάσιος Ζ. Ντάνης