Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τον Καλαμά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάβυσσος, 6/3/2024

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του ΕΛΚΕΘΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου Epirus Waters (https://epirus-waters.hcmr.gr/) που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, συμμετείχαν στο τριήμερο θεματικό (Β’ επιπέδου) επιμορφωτικό σεμινάριο «Ποταμός Καλαμάς, στο Ρου του Χρόνου και του Τόπου». Το σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Φιλιατών – Θεσπρωτίας από 1-3 Μαρτίου 2024, παρακολούθησαν 43 εκπαιδευτικοί από τις περιφέρειες Ιονίων νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το δίκτυο των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, καθώς και τα οφέλη   της λειτουργίας τους στη διαχείριση των υδάτων και στην προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Τη δεύτερη ημέρα, στην περιοχή του πέτρινου Γεφυριού της Γκούμανης (ένωση Καλπακιώτικου με Καλαμά ποταμό),  οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες  εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των ποταμών με την αξιοποίηση βιοδεικτών (ψάρια, μακροασπόνδυλα, διάτομα), καθώς και αξιολόγησης των υδρομορφολογικών συνθηκών.

Συνδυάζοντας θεωρητικές προσεγγίσεις με βιωματικές δράσεις, στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη των δυνατοτήτων συμμετοχής των σχολικών ομάδων και των εκπαιδευτικών στην παρακολούθηση των υδάτινων οικοσυστημάτων με την συνεργασία Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους αυτόματους σταθμούς και τις μετρήσεις τους θα βρείτε
εδώ: https://epirus-waters.hcmr.gr/δίκτυο-σταθμών/ ενώ για να επικοινωνείτε με την ομάδα
έργου: https://epirus-waters.hcmr.gr/επικοινωνία/, τηλ. 2291076389, Τομέας Εσωτερικών
Υδάτων – ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Ανάβυσσος Αττική.