Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Υλοποίηση Ημερίδας ενημέρωσης για Leader & QNEST

Υλοποίηση Ημερίδας ενημέρωσης για το πρόγραμμα Leader & την αξιοποίηση προγράμματος QNEST.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια των προσπαθειών του για την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών, σε συνεργασία με την Ήπειρος ΑΕ, πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης της 1ης Προκήρυξης Ιδιωτικών ΄Εργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020, την Τετάρτη 19/06/2019 και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα και ώρα 12:00, η παρουσίαση των δυνατοτήτων του προγράμματος QNEST με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Υπεύθυνο του Έργου κο Χρυσόστομο Στύλιο.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Αλέκος Πάσχος απεύθυνε χαιρετισμό και όρισε την έναρξη της εκδήλωσης. Ομιλητές για το πρόγραμμα LEADER ήταν τα στελέχη της Ήπειρος ΑΕ, κος Ηλίας Μώκος και κα Κατερίνα Καρακώστα που παρουσίασαν την πρόσκληση του προγράμματος, ανέλυσαν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή τους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, καθώς και τον τρόπο υποβολής της πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΚΕ. Στην διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, απαντήθηκαν ερωτήματα και απορίες των παρισταμένων.

Ο ομιλητής για το πρόγραμμα QNEST παρουσίασε τους τρόπους αξιοποίησής του από τις επιχειρήσεις μας (εμπορικές-παραγωγικές-τουριστικές) για την διαδικτυακή προβολή των ιδίων και των προϊόντων τους.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box