Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Παράταση για κατάρτιση ανέργων – Κάλεσμα σε επιχειρήσεις

Το  Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής Ωφελούμενων Ανέργων στην Πράξη «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070063 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ εκ νέου μέχρι και την Κυριακή 02 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59..

Υπενθυμίζουμε ότι η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης 150 ανέργων, 340 ωρών έκαστο (100 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • e-Commerce-Hospitality Sales & Marketing
  • Στέλεχος ανάπτυξης & προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
  • Υπεύθυνος διοίκησης επισιτιστικών επιχειρήσεων

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση) και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα δεχθούν τους ωφελούμενους για την υλοποίηση της Πρακτικής τους άσκησης ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα (μισθοδοσία, ασφάλιση κλπ) και ούτε δεσμεύονται για την πρόσληψη των ωφελούμενων που θα υποδεχθούν.

Πληροφορίες για την Πράξη, την Πρόσκληση αλλά και την Υποβολή Αίτησης επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδας της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:55. Τρόπος Υποβολής: Μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Για αναλυτικές πληροφορίες και τους Όρους της Πρόσκληση, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Ωφελούμενων  Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Πρόσκληση Επιχειρήσεων για την Πρακτική Άσκηση Ωφελούμενων Ανέργων.

Υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 30/04/2023.

 

 

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, προσκαλεί τις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διαθέσουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Ωφελούμενους Άνεργους της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070063 που υλοποιεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ως δικαιούχος να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 28 Μαρτίου 2023 και λήγει την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι επιχειρήσεις που θα δεχθούν τους ωφελούμενους άνεργους για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα (μισθοδοσία, ασφάλιση κλπ) και ούτε δεσμεύονται για την πρόσληψη των ωφελούμενων που θα υποδεχθούν για την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 240 ώρες (περίπου 2,5μήνες) κι αναμένεται να εκκινήσει η σύνδεση Ανέργων – Επιχειρήσεων στα μέσα Μαΐου.

Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης 150 ανέργων, 340 ωρών έκαστο (100 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • e-Commerce-Hospitality Sales & Marketing
  • Στέλεχος ανάπτυξης & προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
  • Υπεύθυνος διοίκησης επισιτιστικών επιχειρήσεων

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση) και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

 

 

Πληροφορίες για την Πράξη, την Αναλυτική Πρόσκληση Επιχειρήσεων αλλά και την Υποβολή Αίτησης επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδας της Πράξης:

https://katartisi-anergwn.e-thesprotias.gr/

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από Τρίτη 28 Μαρτίου έως και Κυριακή 30 Απριλίου 2023.

Τρόπος Υποβολής: Μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.