Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή Τελών ΓΕΜΗ

Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή Τελών ΓΕΜΗ
και λοιπές υποχρεώσεις ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι λόγω της αναμενόμενης έκδοσης υπουργικής απόφασης περί βεβαίωσης οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ παρελθόντων ετών στην ΑΑΔΕ, προέβη στην αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ταχυδρομικά σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες σε τουλάχιστον ένα από τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018.
Η ενέργεια αυτή που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο 2018 έως και τον Φεβρουάριο 2019, αποσκοπεί στην προστασία των επιχειρήσεων υπόχρεων στο ΓΕΜΗ που είχαν εκκρεμότητες, προς αποφυγή εμπλοκής τους με την ΑΑΔΕ και την αναγκαστική είσπραξη των ετήσιων τελών μέσω αυτής.
Επισημαίνουμε ότι στην αποστολή που πραγματοποιήθηκε το διάστημα αυτό ΔΕΝ συμπεριλαμβανόταν τυχόν ανεξόφλητα τέλη καταχωρήσεων (των 10€) αποδεικτικών φορολογικών δηλώσεων ή μεταβολών Δ.Ο.Υ. στο ΓΕΜΗ. Για τα τέλη αυτά θα πρέπει οι υπόχρεοι να απευθυνθούν είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου είτε στον λογιστή τους, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία, μη καταχώρηση τους επιφέρει πρόστιμο που άρχεται από 100€/παράβαση.
Επίσης ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία και σε συνέχεια σχετικής οδηγίας που λάβαμε από την Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΜΗ και την ΓΓΕ, οι υπόχρεες επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα, θα πρέπει να καταβάλουν για καθένα από αυτά ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας ΓΕΜΗ ίσο με το 1/4 του ετήσιου τέλους του κεντρικού.
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας βρίσκεται στην διάθεση των υπόχρεων επιχειρήσεων για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πληροφορίες.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box