Εντοπισμός φωλιάς ωοτοκίας χελώνας CARETTA – CARETTA στις εκβολές Αχέροντα

Την Πέμπτη 04.06.2020 ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από πολίτη μετέβη στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Αχέροντα για τον εντοπισμό φωλιάς ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας καρέτα (Caretta caretta).

Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης τοποθέτησε στηρίγματα γύρω από τον αυγοθάλαμο, για να τοποθετηθεί κορδέλα σήμανσης ώστε να προστατευτεί από τυχόν εκσκαφή ή/και λεηλασία. Άμεσα θα τοποθετηθεί πινακίδα στο σημείο προς ενημέρωση των λουόμενων για την παρουσία της φωλιάς στην παραλία. 


Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της επώασης των αυγών από την εναπόθεσή τους στον αυγοθάλαμο έως την εκκόλαψη ολοκληρώνεται σε 7-11 εβδομάδες υπό ιδανικές συνθήκες που προϋποθέτουν: προστασία της φωλιάς από εκσκαφή, θήρευση, ποδοπάτημα κ.α., τήρηση ησυχίας και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Υπάρχει κίνδυνος από την μη τήρηση των προαναφερόμενων συνθηκών, καθυστέρησης εκκόλαψης αλλά και το χειρότερο σενάριο τα αυγά να μην εκκολαφτούν ποτέ! 


Ο Φορέας Διαχείρισης υπενθυμίζει στους πολίτες:
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκσκαφή της φωλιάς, η απομάκρυνση των αυγών από τον αυγοθάλαμο και η παραμονή τους στην ακτή χωρίς σκίαση, καθώς και το άγγιγμα τους με γυμνά χέρια2. Αποφύγετε να κινείστε περιμετρικά της φωλιάς, καθώς οι κραδασμοί από τα ποδοπατήματα μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη έξοδο των νεοσσών.Παρατηρείστε από απόσταση.3. Αποφύγετε τη χρήση βαρεών οχημάτων στην ακτή.4. Αποφύγετε τη πιθανή ρίψη νερού στη φωλιά, σε περίπτωση που βρίσκεται πλησίον βρύσης /ντουζιέρας.5. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε περίπτωση εξόδου θηλυκής χελώνας με σκοπό την ωοτοκία, παραμείνετε σε απόσταση ασφαλείας και μην κάνετε θόρυβο. Παρατηρείστε από απόσταση.6. Μην τοποθετείτε εξοπλισμό θαλάσσης (ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ.) κοντά στη φωλιά. 
Όσον αφορά στο καθεστώς προστασίας της, η θαλάσσια χελώνα καρέτα (Caretta caretta) συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και προστατεύεται και από τα Π.Δ. 617/1980 και 67/1981. Η IUCN (Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης) έχει χαρακτηρίσει έξι (6) από τα επτά (7) είδη θαλάσσιων χελωνών ως κινδυνεύοντα ή κρισίμως κινδυνεύοντα. Η καρέτα καρέτα συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Αμφίβια και τα Ερπετά της IUCN ως  Τρωτό, με μειούμενο πληθυσμό, ενώ στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Απειλούμενα Ζώα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον.
Η θαλάσσια χελώνα έχει χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής. Τα θηλυκά γεννούν κατά μέσο όρο 120 περίπου αυγά και στη συνέχεια δεν ξανα-ωοτοκούν για δύο έως τρία χρόνια. Ωριμάζει μετά τα 25-35 έτη (περίπου 50-75 εκ. μήκους χελύου) και έχει διάρκεια ζωής 47–67 έτη. Για αυτούς τους λόγους αποτελεί ένα σημαντικό είδος που χρήζει προστασίας.Η μεγαλύτερη απειλή για τη θαλάσσια χελώνα είναι η απώλεια ενδιαιτημάτων για την κατασκευή της φωλιάς της λόγω της παράκτιας ανάπτυξης, της θήρευσης των νεοσσών και των ανθρώπινων οχλήσεων (όπως ο παράκτιος φωτισμός και η οικιστική ανάπτυξη) που προκαλούν αποπροσανατολισμό των νεοσσών κατά την έξοδό τους προς την θάλασσα.

Αν εντοπίσετε ίχνη εξόδου θηλυκής χελώνας ή νεοσσών ή πιθανή φωλιά ωοτοκίας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας ή την Λιμενική Υπηρεσία της περιοχής σας ή τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.

Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box