Ήπειρος: Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόσκληση «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόσκληση

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

 

Ενημερωτική εκδήλωση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020 διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. στην Διοικητήριο της Περιφέρειας (αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου – 2ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί το περιεχόμενο της πρόσκλησης, οι διαδικασίες υποβολής προτάσεων και τα κριτήρια επιλογής για την ένταξή τους στο Π.Α.Α. 2014-2020. Σε αυτή καλούνται να παραστούν για να ενημερωθούν οι Δήμοι, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε  4.610.000 ευρώ, και αφορά τη χρηματοδότηση των εξής:

  • Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής
  • Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σώμα
  • Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με υφιστάμενο ταμιευτήρα
  • Επένδυση για τη δημιουργία έργου ταμίευσης χειμερινών απορροών: (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα).
  • Επένδυση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση σε υφιστάμενη αρδευτική εγκατάσταση: (π.χ. αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ΑΠΕ κ.α.).
  • Επένδυση άρδευσης με  τη χρήση ανακυκλωμένου νερού.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box