Ενημερωτικές πινακίδες από τον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα

 Ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, προέβη στην τοποθέτηση συνολικά τεσσάρων πινακίδων, δυο ερμηνείας περιβάλλοντος και δυο κατεύθυνσης, σε επιλεγμένες θέσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης των προστατευόμενων περιοχών Καλαμά (Σαγιάδα) και Αχέροντα (Αμμουδιά). Οι πινακίδες ερμηνείας στοχεύουν σε μια πρώτη ενημέρωση των επισκεπτών για τις προστατευόμενες περιοχές Δέλτα Καλαμά και Εκβολών Αχέροντα αντίστοιχα και η τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης στοχεύει  στην προώθηση περισσότερων επισκεπτών στα υφιστάμενα Κέντρα Πληροφόρησης για πιο εκτενή ενημέρωση σχετικά με τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών και την ανάγκη προστασίας τους με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.  

 Ο σχεδιασμός και η επιμέλεια των πινακίδων έγινε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Φορέα Διαχείρισης.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box