Ενημέρωση στο Γαρδίκι για τις μονάδες βιοκαύσης

Αύριο Κυριακή, 11/04 και ώρα 10.30 η Επιτροπή Αγώνα κατά των μονάδων βιοκαύσης, θα παρευρεθεί στο Γαρδίκι, στο πρώην Δημαρχείο Αχέροντα, για ανοιχτή συζήτηση- ενημέρωση στους κατοίκους της κοινότητας και των γύρω κοινοτήτων, για το φλέγον ζήτημα των μονάδων καύσης βιομάζας και τις τρομακτικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή Αγώνα θα ενημερώσει για τις έως τώρα εξελίξεις και τις ενέργειες της.