Ενημέρωση θιγόμενων ιδιοκτητών στην ζώνη του αγωγού EASTMED

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Εταιρείας Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδος –Ιταλίας/ Υ.Α.Φ.Α Ποσειδών Α.Ε. στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού του έργου «ΑΓΩΓΟΣ EASTMED—ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ».

  Στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης της ζώνης του αγωγού του έργου «Αγωγός EastMed (EastMed Pipeline Project)», ενημερώνουμε τους πολίτες της Κοινότητας  ΑΜΠΕΛΙΑΣ για την σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση της εταιρείας «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδος –Ιταλίας/ Υ.Α.Φ.Α Ποσειδών Α.Ε.» και παρακαλούμε για την προσέλευση των θιγόμενων ιδιοκτητών:

  • στο Καρτέρι, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ, Καρτέρι Δήμου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας κατά τις ημερομηνίες από 14/06/2022 έως και 24/06/2022, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ. με 15:00 μ.μ., πλην της Τρίτης 14/06/2022 που το ωράριο λειτουργίας θα είναι 11:00 π.μ. με 3:00 μ.μ. με σκοπό να ενημερωθούν, από εκπροσώπους της εταιρείας, για τα προκαταρκτικά κτηματολογικά Διαγράμματα και τους πίνακες ιδιοκτητών και να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας προσκομίζοντας αντίγραφα των σχετικών τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία ή έγγραφο που πιθανώς διαθέτουν (τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις όπως απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου.

Τηλ. Επικοινωνίας::

2666360131 κ. Μπουσταντζή  Αντιγόνη  (Πτ. Τοπογράφος Μηχανικός)  και 6944642717 κ. Μόκα Πέτρο (Πρόεδρος Κ. Αμπελιάς )

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα από εδώ.