Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Ενεργειακή αναβάθμιση στον δήμο Ηγουμενίτσας

Υπογραφή σύμβασης για την Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

Υπεγράφη την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 με την Ανάδοχο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική − Εμπορική Εταιρεία Μελετών − Κατασκευών» η σύμβαση για την «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 3.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»

Το εν λόγω έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον αστικό ιστό του Δήμου Ηγουμενίτσας με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία led προς αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τη αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού σε με βάση το πρότυπο ΕΝ 13201, τη μείωση της φωτορύπανσης σε περιοχές με φωτισμό πέραν των ορίων και τη βελτίωση του φωτισμού σε περιοχές με χαμηλή κάτω των ορίων στάθμη, καθώς και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με αλλαγή και αναβάθμιση πινάκων διανομής (πίλαρ), ηλεκτρικών δικτύων και ιστών όπου αυτό απαιτείται, την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης ανά οδικό φωτιστικό σώμα με δυνατότητες παρακολούθησης βλαβών και κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τις εργασίες που προκύπτουν από την κατάργηση φωτιστικών σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια, πλατείες, βάσεις ιστών και ηλεκτρικές συνδέσεις).

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος ανέφερε τα εξής:«Αφήνουμε παρακαταθήκη το έργο μας, το οποίο έχουμε δρομολογήσει στο σύνολο του και ελπίζουμε η νέα δημοτική αρχή να συνεχίσει και να αποπερατώσει προς όφελος των συμπολιτών μας».