Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Φιλιατών

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Υπογράφηκε στις 24/02/2022 η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου Φιλιατών, προϋπολογισμού 200.000€ με Φ.Π.Α..

Ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο TARGET