Εναρκτήρια Συνάντηση για το DOCK-BI για ανάπτυξη των συνδέσεων Μπρίντιζι και Ηγουμενίτσας


Η εναρκτήρια συνάντηση (Kick off Meeting) του έργου DOCK-BI με τίτλο «Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας» (“Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”) , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020 προϋπολογισμού περίπου 2.785.000,00 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2019 στο Μπρίντιζι της Ιταλίας στις εγκαταστάσεις της ASI Consortium of Brindisi (Κοινοπραξίας ASI του Μπρίντιζι, Απουλία).

Η ASI Consortium of Brindisi είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου σε συνεργασία με δύο Ιταλούς εταίρους, (Southern Adriatic Sea Port Authority και Municipality of Brindisi) και δύο Έλληνες εταίρους, τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. και τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το DOCK-BI, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Πολυτροπικό Σύστημα Αειφόρου Μεταφοράς) του Προγράμματος INTERREG Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020, είναι ένα έργο υποδομής που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των λιμενικών περιοχών και της διασυνοριακής ατμοπλοϊκής διασύνδεσης μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας, μέσα από την υλοποίηση στρατηγικών παρεμβάσεων στον τομέα της υποδομής, προκειμένου να ενισχυθούν οι θαλάσσιες μεταφορές και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις παρακείμενες περιοχές των λιμένων.

Χάρη σε αυτό το έργο, ο χώρος στάθμευσης για φορτηγά και οχήματα από και προς την Ελλάδα θα ανακαινιστεί στην Costa Morena στο Μπρίντιζι. Επίσης, η ζώνη διέλευσης στην πύλη της προβλήτας Costa Morena θα αναδιαμορφωθεί και οι δρόμοι προσπέλασης στην περιοχή των λιμανιών θα βελτιωθούν. Επιπλέον, θα ολοκληρωθεί ο Τρίτος Τερματικός Σταθμός (Τ3) για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και θα αναβαθμιστεί ο φωτισμός των κεντρικών δρόμων (Εθνικής Αντίστασης, Κύπρου, 28ης Οκτωβρίου) γύρω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και της Κεντρικής Παιδικής Χαράς της πόλης με νέας τεχνολογίας συστήματα φωτισμού (LED). Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση στην αντιμετώπιση της ενσωμάτωσης των τρόπων μεταφοράς στις εμπλεκόμενες περιοχές θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή της Απουλίας και την Ελλάδα.

Το DOCK-BI είναι ένα από τα 51 έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο ορισμός μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας, με στόχο την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) για το 85% και από τα δύο κράτη μέλη (Ιταλία και Ελλάδα) μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης 15%

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε

ProjectManager

Ελευθερία Ντάφλου: ntaflou@olig.gr, +30-26650-99343

Communication Officer

Άννα Πυρώτη: apiroti@olig.gr, +30-26650-99331

Δήμος Ηγουμενίτσας

Project Manager

Παντελής Καραπιπέρης: p.karapiperis@1345.syzxefxis.gov.gr   +30-26653 – 61155

Communication Officer

Παντελής Καραπιπέρης: p.karapiperis@1345.syzxefxis.gov.gr   +30-26653 – 61155


Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box