Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΦΟΠ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η  

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθίας (Φ.Ο.Π.), σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού, συγκαλεί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογοαπολογιστική, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Φ. Ο. Π. – Κ. Καραμανλή 174 στην Παραμυθιά, 13 Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας γενικής συνέλευσης θα επαναληφθεί οκτώ ημέρες αργότερα, δηλαδή  Κυριακή 20η  Μαρτίου 2022, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης :     

  1. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχείρισης της χρήσης που πέρασε – Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός ετών 2018 έως 2021.
  3. Συζήτηση επί γενικών θεμάτων και ερωτήσεων των μελών.

   Η  Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται  τα μισά συν ένα των μελών (τακτικά) που εκπλήρωσαν  τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. 

   Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ.

  Για το Δ. Σ. του Φ. Ο. Π. 

O   Γραμματέας                                   Ο  Πρόεδρος  

 Τσάλλου Χαρά                                                 Νικόλαος    Γώγος