Εγγραφές στο ΔΙΕΚ βοηθών νοσηλευτικής στο ΓΝ Φιλιατών

ΘΕΜΑ: « Λειτουργία του  Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ  για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022»

Σε εφαρμογή της  Γ6α/Γ.Π. 33368/27-05-2021  Απόφασης , όπως αυτή   δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 2426/ 7-6-21 τ. Β΄,  ενημερώνουμε ότι το Δημόσιο Ι.Ε.Κ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας  του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, θα εγγράψει καταρτιζόμενους για το Α΄ εξάμηνο κατάρτισης  η  λειτουργία του οποίου  αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021 (απόφοιτοι ΓΕΛ ΕΠΑΛ) και Γ΄  εξάμηνο κατατάξεις 

( απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, συναφούς ειδικότητας ). 

Για  πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  εγγραφής καθώς και για κάθε άλλη ενημέρωση , οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 -14:00  με την Διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ . 

                                                                                 Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΣΟΥΡΑΣ

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box