Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε EIΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ »


Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση ME
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ , στις 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής
A΄ Εξαμήνου 2022


Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Αθανασίου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ »Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ME
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ , στις 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο Γ΄ Κατανομή πιστώσεως ποσού 31.430,00 € έτους 2022 για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Σουλίου, οικ. έτους 2022

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 3ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης (ΛΑΜΠΟΒΟΣ) Παραμυθιάς
Δήμου Σουλίου για το έτος 2022 και εφεξής ,σε εναρμόνιση με το άρθρο 66 του
Νόμου 4849/2021 (Αριθ. 10/2022 Απόφαση -Εισήγηση ΕΠΖ)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Αθανασίου Νικόλαος