Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου την Δευτέρα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  ΕΙΔΙΚΗ   συνεδρίαση του  Δημοτικού   

                    Συμβουλίου  ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  »

Έχοντας υπόψη:

1.-  Τις διατάξεις του άρθρου 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018   :

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,  την  03η  Aπριλίου  2023 , ημέρα   Δευτέρα  και  ώρα  19.30  ,για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο  Λήψη απόφασης επί της  Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2022   Εισηγητής:Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σε  τακτική   συνεδρίαση του  Δημοτικού   

                    Συμβουλίου  ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  »

Έχοντας υπόψη:

1.-  Τις διατάξεις του άρθρου 67  του  Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 74  του Ν.4555/2018 :

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,  την  3η  Aπριλίου  2023 , ημέρα   Δευτέρα  και ώρα  20.00  ,για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο                 Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, για την                αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης                ανάγκης   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  2ο   Τροποποίηση Προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Σουλίου,  οικ. έτους   2023    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  3ο  Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  4ο                      Έγκριση 2ου Α.Π του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–                  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ Δ.Ε             ΣΟΥΛΙΟΥ»  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  5οΧορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  6ο Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση «ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ»   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  7ο  ΄Εγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης  δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετουσίου   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ  8ο΄Εγκριση ή μη ανέγερσης Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων Ελλαδιτών και Κυπρίων  κατά την εισβολή του 1974 στην πλατεία της Τ.Κ. Γαρδικίου Δήμο Σουλίου   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος