Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δύο συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου την Τετάρτη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο

74 του Ν.4555/2018 :

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 27η Δεκεμβρίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 18.00 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΘΕΜΑ
Έγκριση Ισολογισμού του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018) »

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου την 27η Δεκεμβρίου 2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1οΑποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος σε χρήμα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4735/20 και απόδοση αυτών
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ2οΈγκριση της αριθ. 23 /2023 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», με θέμα : « 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023 για καταβολή μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού και προμήθεια ειδών πυρασφάλειας παιδικών σταθμών »   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ3οΈγκριση της αριθ. 25 /2023 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», με θέμα : « Έγκριση απολογισμού , ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 του ΝΠΔΔ Αρωγή Δήμου Σουλίου » Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ4οΤροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ5οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρου (σχετ. η αριθ. 137/2023 απόφαση Ο.Ε) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ6οΛήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ- ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ7οΧορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Αθανασίου Νικόλαος