Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

ΔΩΡΕΑΝ Επιμορφωτικά σεμινάρια από την «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)»

 Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει και παράλληλα καλεί τα μέλη του που ενεργούν εξαγωγική δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν το επόμενο διάστημα την εξωστρέφειά τους, να συμμετέχουν στο δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με θέμα «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 26 – 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

26 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00 Module 1 IntroductionsExporting Principles27 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00 Module 2 Incoterms 202028 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00 Module 3 ShippingCustomsInsurance29 Σεπτεμβρίου   15:00 – 18:00 Module 4 Export Credit ControlPayment Systems30 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00 Module 5 Letters of credit

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 συμπληρωμένη τη Αίτηση Συμμετοχής που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://bit.ly/3xnqj9Y στο e-mail: stachtov@ebrd.com .

Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία.