Δωρεά σε ΚΔΑΠμεΑ από τον σύνδεσμο Υδραυλικών Θεσπρωτίας

Ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Θεσπρωτίας με αίσθημα ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης συνεχίζει τις κοινωνικές του δράσεις.

Με απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στην δωρεά ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή καθώς και στην αναβάθμιση άλλων τριών (3) Η/Υ  στο ΚΔΑΠ-μεΑ “ΤΟ Εργαστήρι” , για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών.