Δράσεις του επιμελητηρίου Πρέβεζας

Δράσεις του επιμελητηρίου Πρέβεζας
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ιδρύθηκε το 1994 μετά από προσπάθειες επιχειρηματιών του νομού. Η ίδρυσή του αποτέλεσε σταθμό για την ανάπτυξη της περιοχής, λόγω της σπουδαιότητας του Επιμελητηριακού θεσμού στη σύγχρονη ευρωπαϊκή οργάνωση. Ορίστηκε με απόφαση του τότε Νομάρχη Πρέβεζας Φίλιππα Τσουμάνη προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, σκοπός της οποίας ήταν η διεξαγωγή εκλογών. Πράγματι, τον Απρίλιο του 1994 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και σχηματίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του (σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.1 του Ν. 2081/92), όλες οι επιχειρήσεις, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του, καθώς επίσης και τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου. Σήμερα αριθμεί 4.662 ενεργές επιχειρήσεις – μέλη, εγγεγραμμένες στο μητρώο του και αποτελείται από 4 τμήματα: το Εμπορικό, της Μεταποίησης, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών.

Συνοπτική περιγραφή δράσεων / αρμοδιοτήτων
Βασικές δράσεις του αποτελούν.
Η τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων.
Η συμβουλευτική και εισηγητική συμβολή του προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθεσιών που προστατεύουν και αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με γνώμονα το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.
Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου και πιθανών πηγών χρηματοδότησης προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.
Η διοργάνωση και συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό τη διεύρυνση των σχέσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.
Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων και συναντήσεων για την ανάλυση ειδικών θεμάτων της οικονομίας και επιμέρους κλαδικών θεμάτων.
Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγράμματα για την εξυπηρέτηση – ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου.
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια ως προαπαιτούμενο για την ανάληψη και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ανανεώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015)

Συμμετοχή σε περιφερειακές / τοπικές επιτροπές και συμβούλια
Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας δια του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στις παρακάτω Επιτροπές και Συμβούλια:
Στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου.
Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στην ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ Ο.Τ.Α.
Στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Δήμου Πρέβεζας.
Στην Αστική Εταιρεία του ΚΕ.ΠΡΟ.ΝΑ.Π.
Στη Συμβουλευτική επιτροπή ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας.
Σε αρκετές ακόμη επιτροπές φορέων του Νομού Πρέβεζας.
Είναι μέλος:
Της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Του Ευρωεπιμελητηρίου.
Του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών.

Του Ελληνοκυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων.
Της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών του προς τις επιχειρήσεις – μέλη του, έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο τη δημιουργία κατάλληλων δομών και προϋποθέσεων για την αποτελεσματική στήριξή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις πρωτοβουλίες:
Ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του για τις εξελίξεις σε κρίσιμα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα.
Παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη του.
Συντονίζει τις ενέργειες των επιχειρήσεων – μελών του για την προστασία οικονομικών, κοινωνικών συμφερόντων.
Δημιούργησε την ιστοσελίδα του www.prevezachamber.gr, μέσα από την οποία προσφέρεται έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Επίσης, παρέχει στις επιχειρήσεις- μέλη του τη δυνατότητα να δημοσιεύουν δωρεάν στο διαδικτυακό χώρο του Επιμελητηρίου, ενημερωτικά στοιχεία της εταιρείας τους, εξασφαλίζοντας περαιτέρω σύνδεση (link) με τον εταιρικό τους διαδικτυακό χώρο.
Παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Νομού.
Αποβλέπει στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων – μελών του με την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής τους κατάρτισης και εκπαίδευσης και, εν γένει, ενεργεί για τη διασφάλιση και βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής τους.
Αναπτύσσει κοινωνική δράση, ενισχύοντας πρωτοβουλίες κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Στηρίζει δράσεις και ενέργειες για την προαγωγή και διάδοση της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού μέσω της χρηματοδότησης εκδόσεων με συναφές αντικείμενο όπως:
Της έκδοσης «Οι εμπορικές διαφημίσεις της Πρέβεζας στη διάρκεια του Μεσοπολέμου» του ιδρύματος «ΑΚΤΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ», που είναι μια ιστορική διαδρομή στην επιχειρηματική δραστηριότητα της πόλης μας, από την απελευθέρωση της μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Της έκδοσης ενός εικονογραφημένου πανοράματος αφιερωμένο σε πρόσωπα και γεγονότα στις δεκαετίες του ’50, ’60 και ’70 «Πρέβεζα σαν ταινία παλιού σινεμά» του Γιάννη Νικολαΐδη.
Της έκδοσης «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας» του Σπύρου Αλεξ. Σουμαλεύρη.
Παρέχει με απόφαση Διοίκησης οικονομικές ενισχύσεις σε Ομοσπονδίες, Συλλόγους, Σωματεία, και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Επίσης, το Επιμελητήριο Πρέβεζας παρέχει στα μέλη του υπηρεσίες όπως: Χορήγηση πιστοποιητικών προέλευσης, διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών για επίλυση εμπορικών διαφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καταχώρηση διακριτικών τίτλων, έκδοση αδειών και τήρηση μητρώου των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση προσώπων, παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. Τήρηση ειδικού μητρώου και έκδοση αδείας άσκησης επαγγέλματος για τους εμπορικούς Αντιπροσώπους, θεώρηση ομοίου και γνησίου της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
Διοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Ολοκληρώσαμε και παρουσιάσαμε το έργο «Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή διαχείριση Επιμελητηρίου Πρέβεζας», καθώς και την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και στο συμβούλιο μας με ημερίδα στους Συναδέλφους μας και στο κοινό.
Καταθέσαμε πρόταση εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής νομοθεσίας ενισχύοντας και την υποχρεωτικότητα εγγραφής στα Επιμελητήρια των επιχειρήσεών μας.

Συνεισφέραμε στη λήψη απόφασης να λειτουργεί και τις απογευματινές ώρες το κατάστημα Πρέβεζας και αποστολή συγχαρητήριας επιστολής στον Διευθυντή των ΕΛΤΑ Πρέβεζας.
Κοινή πρωτοβουλία και σύσκεψη του Επιμελητηρίου μας και του Επιμελητηρίου Λευκάδας σχετικά με τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους στο Άκτιο. Σαν αποτέλεσμα είχαμε την μεγάλη μας επιτυχία όσον αφορά την κάθοδο ορισμένων Low Cost εταιρειών στο αεροδρόμιο του Ακτίου καθώς και την επίσημη έναρξη λειτουργίας και αεροπορικής σύνδεσης της γραμμής του Ακτίου με την Αθήνα από την Aegean Airlines.
Προτείναμε τη δημιουργία εκπτωτικής ημέρας Happy Day σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και προσδιορισμό αυτής για κάθε τρίτη Πέμπτη του μήνα.
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ.
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων με θέμα την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ηπείρου.
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» που ήταν το πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ και τα δύο ΤΟΠΣΑ με τοπικά σχέδια απασχόλησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στην πρώτη συνάντηση και δημιουργία του δικτύου Επιμελητηρίων των περιοχών του δικτύου δήμων αδελφοποιημένων πόλεων με την πόλη Πάφο της Κύπρου.
Συνεργασία με την Ένωση Καθηγητών για την Διδασκαλία της Αγγλικής, από την Tesol Greece, μια πρωτοβουλία που την επανέλαβαν δύο χρόνια συνεχόμενα στην περιοχή μας και αναγόρευση του Προέδρου ως επίτιμο μέλος.
Διοργανώσαμε εκδηλώσεις με προσανατολισμό στο πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας, «Ευκαιρίες για Επαγγελματική Κατάρτιση στην Γερμανία».
Στηρίξαμε τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.) και αποστολή ψηφίσματος.

Ενημέρωση και πληροφόρηση όσο το δυνατόν περισσότερων μελών μας για τα σεμινάρια του ΕΦΕΤ και του τεχνικού ασφαλείας.
Καταθέσαμε προσχέδιο για e-booking, των ηλεκτρονικών κρατήσεων δωρεάν για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια – μέλη μας.
Με απόφαση Δ.Σ. του Επιμελητηρίου προτάθηκε προαιρετική εγγραφή μελών στο Επιμελητήριο Πρέβεζας, των Ξενοδοχειακών μονάδων και Κάμπινγκ με την ελάχιστη συνδρομή των 45 ευρώ.
Διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κεντρικό ομιλητή τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό.
Είχαμε τη στήριξη από τους Τοπικούς Βουλευτές του αιτήματος της ΚΕΕΕ για επαναφορά της υποχρεωτικότητας της συνδρομής στα Επιμελητήρια (2014).
Πρόταση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στον Υπουργό Οικονομικών για την επαναφορά των 100 Δόσεων και δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις.
Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου μας με τους αρμόδιους φορείς με θέμα «παρεμπόριο και πλανόδιοι».
Συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου για την ηλεκτρονική πληρωμή της συνδρομής των μελών του Επιμελητηρίου.
Συμμετείχαμε στην συνάντηση για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Φλώρινας και Πρέβεζας στην Φλώρινα στις 29 Οκτωβρίου του 2013. Σκοπός της συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων είναι η επίτευξη προόδου και βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και του τουρισμού μεταξύ των δύο περιοχών.

Υποστηρίξαμε την ίδρυση γραφείων της Λέσχης Αρχιμαγείρων στην Ήπειρο με υπεύθυνο τον κ. Τόλη Αναστάσιο για την Πρέβεζα, την Άρτα και την Θεσπρωτία.
Διεκδικήσαμε ως Επιμελητήριο και πετύχαμε την αναστολή του τέλους παραμονής και πλόων και με απόλυτα σύμφωνη γνώμη και της ΚΕΕΕ.
Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα MOBIPRO European Union με σκοπό την παροχή βοήθειας όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση στην Γερμανία με αντίστοιχα Επιμελητήρια της Γερμανίας.
Πραγματοποιήσαμε την ημερίδα – ομιλία με τον κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη στην Θεοφάνειο αίθουσα τέχνης με θέμα «Ήπειρος, επιστήμη, πολιτική λεξιλόγιο, βηματισμός μιας άλλης ανάπτυξης».
Συνεργαστήκαμε με τα Επιμελητήρια της Ηπείρου για δια-Επιμελητηριακή συνάντηση Ηπείρου και δημιουργία κοινής στρατηγικής δράσεων.
Συμμετείχαμε και συνδιοργανώσαμε την Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου στις 25 Ιουνίου 2014 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Διοργανώσαμε κοινή ημερίδα με τον Δήμο Πρέβεζας τον Ιούλιο του 2014 και ομιλητή τον καθηγητή Ευάγγελο Μαρκόπουλο με θέμα την «Επιχειρησιακή Δημοκρατία και τρόπους εφαρμογής της», καθώς και την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια όπου και υπογράψαμε σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας.
Συμπαρουσιάσαμε το βιβλίου του Δημήτρη Μάρδα «Η Γοητεία μιας Συντριβής» με τον σύλλογο περί βιβλίου καθώς και της Θεοδώρας Ντούλια «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
Συμμετείχαμε στο Περιφερειακό Συνέδριο στις 28 Φεβρουαρίου 2015 στην Άρτα, που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του γραφείου για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή επιτροπή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τους Δήμους Ιωαννίνων και Άρτας.
Πραγματοποιήσαμε σύσκεψη με θέμα την τήρηση της νομιμότητας άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων για τους ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, υδραυλικούς, χειριστές μηχανημάτων έργου που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Συμμετείχαμε ως Επιμελητήριο στη συνάντηση – ενημέρωση των φορέων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας με θέμα: «Ο ρόλος του λιμένα Ηγουμενίτσας στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών – Ευκαιρίες χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα» όπου και εκεί υποστηρίξαμε ένθερμα την δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου για την Ήπειρο στη Θεσπρωτία ως θέση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Αιτηθήκαμε τη διασφάλιση ασφαλιστικής ικανότητας των μελών μας από τον ΟΑΕΕ με ειδικές διατάξεις και κυρίως για θεώρηση των βιβλιαρίων των μελών μας.
Συμμετέχουμε στο West Channel για τηλεοπτική διαφήμιση της δράσης «Πάω Φλώρινα – Πάω Πρέβεζα».
Προσκαλέσαμε τους επαγγελματίες – οφειλέτες στον ΟΑΕΕ για ομαδικό συντονισμό και καθορισμό είτε προσφυγής, είτε απευθείας κατάθεσης των αιτημάτων τους προς τον ΟΑΕΕ.
Συνεργαστήκαμε με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε στη δημιουργία σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WIN BANK.
Διοργανώσαμε ενημερωτική εκδήλωση του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με χρήσιμα θέματα που αφορούν τα μέλη μας στην εστίαση και στη διασκέδαση.
Συμμετείχαμε στην Πανελλαδική Απεργία της 04/02/2016 ύστερα από απαίτηση όλων των μελών μας.
Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΤΕΙ Ηπείρου και υποστηρίξαμε σχετικό αίτημά του για αυθαίρετη κατανομή μόνο 5 θέσεων μελών εκπαιδευτικού προσωπικού.
Διοργανώσαμε ημερίδα για ενημέρωση των μελών αλλά και συμπολιτών για τα κόκκινα δάνεια και όποια προβλήματα δανεισμού με τις Τράπεζες.
Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία την Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ όπου συμμετείχαν 56 από 59 Επιμελητήρια της Χώρας στις 13 -15 Μαΐου 2016 στην Πρέβεζα.
Συνεργαστήκαμε με την Γερμανική εταιρεία EMMEL ON LINE Solutions GmbH, προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών.
Συμμετείχαμε στις ενέργειες Διαβούλευσης / Ενημέρωσης της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ για την προετοιμασία του Τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».
Ενημερώσαμε τα μέλη μας σχετικά με την παραπληροφόρηση από επιτήδειους για δήθεν προγράμματα ΕΣΠΑ παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν προηγούμενα προγράμματα που έχουν λήξει.
Συνδιοργανώσαμε με την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Πρέβεζας την πρώτη συνεδρίαση εκτός Αθηνών του Δ.Σ. της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε στις 28 & 29 Οκτωβρίου 2016 στην Πρέβεζα.
Διοργανώσαμε το Περιφερειακό Συνέδριο Κομμωτών Ελλάδος στις 23 Οκτωβρίου 2016 στην Πρέβεζα σε συνεργασία με τη Κ.Ο.Κ.Κ.Ε.
Συμμετείχαμε ως Επιμελητήριο στο Διεθνές Φόρουμ «Γυναίκες, η δύναμη της ανάπτυξης» που διοργάνωσε το ΕΕΔΕΓΕ στις 30 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.
Διοργανώσαμε ημερίδες στην Πρέβεζα, στο Καναλάκι και στη Φιλιππιάδα για τα Κόκκινα Δάνεια – Δημιουργία Ιατρικών Δικτύων – Ασφάλιση πιστώσεων.
Συμμετείχαμε ως Επιμελητήριο στην Ημερίδα του ΤΕΙ Ηπείρου για την επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη στις 19 Νοεμβρίου 2016 στη Πρέβεζα.
Στηρίξαμε ως Επιμελητήριο Πρέβεζας την πανελλαδική κινητοποίηση της Ε.Α.Δ.Ε. με συμβολικό αποκλεισμό Τραπεζών στις 8 Νοεμβρίου 2016.
Επανατοποθέτηση με επιστολή στο αίτημά μας για αναστολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)
Συμμετείχαμε στο 2ο Φόρουμ Μακροπεριφέρειας για τη Στρατηγική Ιονίου – Αδριατικής και Εκδήλωση Επιχειρηματικών συναντήσεων στα Ιωάννινα 11-12 Μαΐου 2017.
Συνδιοργανώσαμε εκδήλωση με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, την Νέα Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας για την παρουσίαση του «Ελληνικού Πρωινού Πρέβεζας» στις 28 Μαρτίου 2017 στη Πρέβεζα.
Διοργανώσαμε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια στις 24 & 25 Απριλίου 2017 στη Πρέβεζα με τον Οργανισμό Enterprise Greece με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες».
Διοργανώσαμε εκδήλωση με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων» με ομιλητή τον κ. Τόλκα Άγγελο Διευθυντή του ΔΙ.ΦΟ.Π. της ΚΕΕΕ στις 3 Μαΐου 2017 στη Πρέβεζα.
Διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Εξωδικαστικός Συμβιβασμός – Κόκκινα Δάνεια» με ομιλητή τον κ. Φώτη Κουρμούση Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στις 9 Ιουνίου 2017 στη Πρέβεζα.
Διοργανώσαμε το Δ΄ τακτικό συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού στις 27, 28 & 29 Ιουλίου 2017 στη Πρέβεζα.

Συμμετοχή σε κοινοτικά έργα και άλλα προγράμματα
Συμμετοχή και ολοκλήρωση στην πράξη «Ψηφιακό Επιμελητήριο – Ψηφιακή Διαχείριση Εγγράφων Πρέβεζας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Συμμετοχή σε διασυνοριακά προγράμματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg όπως Balkan–Med, Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Ιταλία. Πρόκειται για προγράμματα συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1 -25 .
Διεθνείς σχέσεις
Μέλος του ΑΙC FORUΜ Αδριατικής και Ιονίων Νήσων. Σκοπός είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Αδριατικής και του Ιονίου, η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων των διασυνοριακών χωρών, για ενθάρρυνση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, την εναρμόνιση των διαδικασιών μεταξύ των χωρών, τη διάδοση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής κουλτούρας μέσω της συμμετοχής όλων των φορέων εντός της επικράτειάς του.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ξεκίνησε το 2016 συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύπρου.

Σχεδιασμός άμεσων νέων δράσεων / δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός για καθολική συνάντηση όλων των επισιτιστικών επαγγελμάτων για δημιουργία – ονοματοδοσία χαρακτηριστικών γευμάτων που να σηματοδοτούν την περιοχή.
Προγραμματισμός για δημιουργία Φεστιβάλ γαστρονομίας στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης με σημείο αναφοράς την τότε εποχή, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας.
Προγραμματισμός ως μάθημα εκπαίδευσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ) στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου – τμήμα Πρέβεζας.
Προγραμματισμός δημιουργίας εμπορευματικού σταθμού στη ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας.
Προγραμματισμός για δημιουργία ενός κέντρου υδρογονανθράκων λόγω της έντονης δραστηριότητας που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.
Προγραμματισμός για διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και ενός mini ναυτικού σαλονιού με την υποστήριξη των μαρινών μελών μας.

Γιατί εμάς…

…γιατί εμείς και ξέρουμε …
και μπορούμε…

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box