Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Διπλή συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν.5056/2023)»


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου την 26η
Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης ( Ο.Π.Δ) Δήμου Σουλίου , οικ. έτους 2024
Εισηγητές: Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ντάνης και
Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ζωίτσα Λιάκου
Ο Πρόεδρος του Δημoτικού Συμβουλίου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ
ΖΩΣΗΣ ( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.5056/2023) »


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου την 26η
Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπείται
στη Δημοτική Επιτροπή (Άρθρο 8 του Ν.5056/23)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θωμάς Οικονόμου

ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ντάνης

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου για τη διαχείριση των λογαριασμών του
Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ντάνης

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός υπαλλήλων υπευθύνων για τη διαχείριση των λογαριασμών
του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ντάνης

ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ντάνης

ΘΕΜΑ 6ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αντιγόνη Βασιλική Φίλη Πασχάλη


ΘΕΜΑ 7ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αντιγόνη Βασιλική Φίλη Πασχάλη


ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αντιγόνη Βασιλική Φίλη Πασχάλη

ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αντιγόνη Βασιλική Φίλη Πασχάλη

ΘΕΜΑ 10ο Εγγραφές νηπίων στον παιδικό σταθμό Παραμυθιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αντιγόνη Βασιλική Φίλη Πασχάλη

ΘΕΜΑ 11ο Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των
προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2023-2024 και καθορισμός
των Γενικών Προγραμμάτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Κοντός

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου στη Γενική Συνέλευση στο
Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Χειμώνας

ΘΕΜΑ 13ο Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου
Σουλίου στην γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου (Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ)
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ντάνης

Ο Πρόεδρος του Δημoτικού Συμβουλίου Σουλίου
ΘΩΜΑΣ Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ