Διακοπή λειτουργίας μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου Πρέβεζας λόγω διακοπής νερού

Από την ανακοίνωση του δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 27η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα από
ώρα 10:30 πμ. μέχρι πέρας του σχολικού προγράμματος, στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται εντός της
Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας και δεν υδροδοτούνται, λόγω των εργασιών
στο δίκτυο υδροδότησης.

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box