Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Διαγωνισμός για κυλικεία σε σχολεία δήμου Σουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του  κυλικείου  του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς  , στις 30.05.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00-10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς  , από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 26660 22240 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΨΧ7Μ4651Λ5-ΑΥ4

Κατεβάστε :

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Αναστάσιος Σουλάκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του  κυλικείου  του Γυμνασίου Γαρδικίου για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Γαρδικίου  , στις 31.05.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Γαρδικίου  , από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 26660 41243 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 6ΩΑΑ4651ΛΧ-Ι2Φ

Κατεβάστε :

Η  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Αλεξίου-Ντόκου Παναγιώτα