Δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου – Τα θέματα

Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).


Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνεδρίαση , στις 13 Ιουλίου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Σουλίου, οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ 2ο Περί κανονιστικής της Εμποροπανήγυρης Κοινότητας Γλυκής
(Εισήγηση ΕΠΖ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Nτάγκας Γεώργιος
ΘΕΜΑ 3ο Παραχώρηση χώρων σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους για
πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Αθανασίου Νικόλαος