Δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου – Τα θέματα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ »

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση,
την 1η Oκτωβρίου 2022 , ημέρα Σάββατο και ώρα από 11.00 έως 13:00, για λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 2ο Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία
ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στην
Κοινότητα Παραμυθιάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Αθανασίου Νικόλαος