Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Σουλίου (βίντεο – Φωτό)

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου. Πριν από την συζήτηση των θεμάτων προηγήθηκε η συζήτηση για ΨΗΦΙΣΜΑ που έφερε η Λαϊκή Συσπείρωση με θέμα τον διορισμό διοίκησης με αντιμισθία στο ΚΕΘΕΑ από την κυβέρνηση.

Επίσης παραδόθηκε από τον κ. Σουλάκη μελέτη για το πρόβλημα με τα άλατα του νερού στην Γλυκή.

Έγινε ένας απολογισμός για το Λάμποβο.

Τέθηκαν διάφορα ερωτήματα προς τον δήμαρχο τα οποία απαντήθηκαν.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, στο τέλος της ανάρτησης, αποσπάσματα από το δημοτικό συμβούλιο

Τα θέματα που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο (εκ των οποίων τα 13 ομόφωνα) ήταν τα εξής:

Υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδας  και ορισμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών για την κίνηση αυτού.

Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2019

Eκλογή αντιπροσώπων Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ Ν.4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Παραχώρηση χρήση γης χώρου γεωτρήσεων  στη θέση «κόμβο Μενίνας», στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου   με αρ. τεμαχίου 1 αγροκτήματος Αγοράς  1930 στη θέση «Λακιά Ντράσα», εμβαδού 11.297,75  τ.μ στον ΤΟΕΒ πεδιάδος Παραμυθιάς

Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2019-2020 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής Π.Δ. 5/86 Πράξης Εφαρμογής Γαρδικίου Δήμου Σουλίου.

Λύση μισθωμάτων με WIN & VODAFON

Εκμίσθωση έκτασης σταβλικών εγκαταστάσεων  στην Κοινότητα Σκανδάλου (2 περιπτώσεις)

Ανάκληση της αριθμ 124/2019 απόφασης Δ.Σ  περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου» και λήψη νέας.

Ανάκληση της αριθμ 125/2019 απόφασης Δ.Σ  περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου» και λήψη νέας

Έγκριση μελέτης εφαρμογής της εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου.