Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δημοτικό συμβούλιο δήμου Ηγουμενίτσας – Απευθείας μετάδοση

Δείτε σε απευθείας μετάδοση το δημοτικό συμβούλιο δήμου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018,  τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ  Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2022-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.                  β) Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών. 

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018,  τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2022.-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.                  β) Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών. 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018,  τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για το τέλος ταφής απορριμμάτων.-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  2οΈγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2021.-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  3οΕπί αιτήσεως μισθωτή του καταστήματος «ΣΟΧΟ» στο Δρέπανο.-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  4οΕξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμιακής Υπηρεσίας για έκδοση κωδικών e-banking σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Ηπείρου.-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  5οΑνάκληση της υπ’ αριθμ. 145/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση του Κωνσταντίνου Προκοπίου του Βασιλείου, για αποζημίωση σε γη στο Ο.Τ. 64 της 3ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  6οΚαθιέρωση λειτουργίας κατά την ημέρα του Σαββάτου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας και των υπαλλήλων του Γραφείου Συντήρησης Οδικού δικτύου –Ηλεκτροφωτισμού &  Αυτεπιστασίας του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας   του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το έτος 2022.-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  7οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 49/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.772,95τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  8οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 50/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 37.176,34τ.μ. στην Κοινότητα Μαζαρακιάς, με σκοπό την συλλογή ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων που φύονται εντός του ως άνω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου.-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ  9οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.800,70τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 10οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 54/2021 απόφασή της σχετικά με την  ανάκληση των με αριθ. 12/2021 και 46/2021 αποφάσεών της και λήψη νέας, για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.021,77τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 925 τεμαχίου διανομής Πέρδικας έτους 1956 της Κοινότητας Πέρδικας, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 11οΣυγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων για το έτος 2022,  σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 12οΣυγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 13οΟρισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 14οΚαθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
ΘΕΜΑ 15οΈγκριση ανταλλαγής οικοπέδου στο ΟΤ.16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγητής: Δήμαρχος.