Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δημοτική Επιτροπή δήμου Σουλίου την ερχόμενη Τετάρτη

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την 17η Ιανουαρίου 2024

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί , ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1οΕκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 2οΣύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024
ΘΕΜΑ 3οΣύνταξη Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2023
ΘΕΜΑ 4οΤροποποίηση της αριθ. 140/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , ως προς την κατάρτιση των όρων διαγωνισμού της προμήθειας :«Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουλίου, ΝΠΔΔ (Αρωγή) και τωνΣχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2024»
ΘΕΜΑ 5οΑποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης : «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003133 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027»
ΘΕΜΑ 6οΧορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (προμήθεια απορριμματοφόρου)»
ΘΕΜΑ 7οΧορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» με Α/Σ: 87057
ΘΕΜΑ 8οYποβολή αιτήματος τροποποίησης του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς & Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου -Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς»
ΘΕΜΑ 9οΣυγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του  ΠΔ 270/1981
ΘΕΜΑ 10οΠερί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών
ΘΕΜΑ 11οΔιαγραφή οφειλών από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ

 Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Δ.Ε

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Z. ΝΤΑΝΗΣ