Δημήτρης Δημητρίου: Να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης της περιφέρειας

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου Δημήτρης Δημητρίου λίγες μέρες πριν τις κάλπες παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Step, για την ειδική πολιτική έκδοση. Ο κ. Δημητρίου μίλησε για τις επιλογές του, για τις προτεραιότητες αλλά και ειδικότερα για τους νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

  • Ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφασίσατε να συμμετέχετε στις εκλογές ως υποψήφιος Περιφερειάρχης;

Βασική επιδίωξη και στόχος που διαπνέει τη φιλοσοφία συγκρότησης του συνδυασμού «Ήπειρος Όλον», όπως αντικατοπτρίζεται και στην ονομασία του, είναι η υλοποίηση της αυτοδιοικητικής αρχής και πρακτικής της ολότητας. Τι σημαίνει ο όρος αυτός και πώς μεταφράζεται σε πολιτική πρακτική και διοικητική αντίληψη; Θέλουμε στην περιφερειακή μας παράταξη να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε η Ήπειρος, ως Περιφέρεια της χώρας, να λειτουργήσει στη βάση της ισότιμης σύμπραξης και συνεργασίας όλων των περιφερειακών ενοτήτων που την συναπαρτίζουν. Δεν επιθυμώ προσωπικά, ούτε και κανένας από τους συμμετέχοντες στον συνδυασμό, υποψηφίους και εν γένει τους συνεργάτες μας, να υπάρχουν ανισότητες και διαφοροποιήσεις στη μεταχείριση, τη συμπεριφορά απέναντι σε οποιονδήποτε Ηπειρώτη και οιαδήποτε περιοχή της Περιφέρειάς μας. Για εμάς δεν παίζει τον παραμικρό ρόλο αν κάποια ή κάποιος είναι Γιαννιώτης, Αρτινός, Πρεβεζάνος, Θεσπρωτός. Τα προβλήματα και οι ανάγκες της καθημερινότητας είναι κοινά ή το λιγότερο παρεμφερή για όλους καις όλες, και με γνώμονα αυτή τη συλλογιστική, και τη λογική άσκησης περιφερειακής διοίκησης επιθυμούμε να δράσουμε, να λειτουργήσουμε. Καμία διάκριση, κανένας διαχωρισμός, ουδείς αποκλεισμός ή διακριτική μεταχείριση έχουν θέση στο αξιακό μας πλαίσιο. Το φανερώνει και το τρίπτυχο των αρχών και αξιών που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της παράταξής μας· Ολότητα-Ισότητα-Συνεργασία!

Με βάση αυτό το σημειακό τρίπτυχο, στόχος και επιδίωξή μας είναι να αλλάξουμε και το μοντέλο διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρέπει να υπερβούμε το υπάρχον συγκεντρωτικό μοντέλο άσκησης διοίκησης, που είναι βασισμένο στην «ενός ανδρός αρχή», στη βούληση και τις προτεραιότητες του περιφερειάρχη και την προσωπική αξιολόγηση προβλημάτων, αναγκών, προτεραιοτήτων από εκείνον, που έχει επωμισθεί σχεδόν όλες τις αρμοδιότητες, χτίζοντας ένα σύστημα διοίκησης προσωποκεντρικό, ατομικής σύστασης και λογικής. Λογικής που παραπέμπει σε προηγούμενες δεκαετίες και σε έναν τρόπο άσκησης διοίκησης, αυταρχικό, κρατικιστικό και αντιαναπτυξιακό, αφού δεν διαθέτει ευελιξία, προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες πρακτικές που προτάσσουν τη συλλογική λειτουργία, τις συνέργειες και τις συμπράξεις με την κοινωνία των πολιτών και την υγιή ιδιωτική πρωτοβουλία! Εκεί στοχεύουμε, έτσι σκεφτόμαστε και επιθυμούμε να διοικήσουμε και είναι αυτές οι αξίες, οι αρχές, ο τρόπος σκέψης που μας οδήγησαν στην απόφαση να διεκδικήσουμε την Περιφέρεια Ηπείρου, για λογαριασμό και στο όνομα όλων των Ηπειρωτών!

Τα στατιστικά μας στο periodikostep.gr
  • Ποιες θα είναι οι βασικές σας προτεραιότητες, σε ποια θέματα θα δώσετε ιδιαίτερη έμφαση;

Η έμφασή μας δίδεται, όπως προανέφερα στην αλλαγή του μοντέλου διοίκησης της Περιφέρειας! Πρέπει να μεταβούμε από το αναχρονιστικό, προσωποκεντρικό μοντέλο διοίκησης, λήψης αποφάσεων με διαδικασίες που απέχουν αρκετά έως πολύ από το να χαρακτηριστούν συλλογικές. Έπειτα, θεωρούμε πως η Ήπειρος θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ολότητα, με τα επιμέρους, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις κατά τόπους φυσιογνωμίες και ιδιαιτερότητες, λαμβανόμενες υπόψη πάντα, αλλά σε ένα πλαίσιο χάραξης πολιτικής και αντιμετώπισης-προσέγγισης συνολικής φιλοσοφίας. Δεν υπάρχουν κατηγορίες Ηπειρωτών για εμάς, δεν θα υφίσταται διακριτική μεταχείριση, η Ήπειρος πρέπει να αναπτυχθεί συνολικά, ενιαία και αυτή την αρχή και την πρακτική διοίκησης θα προωθήσουμε και θα προτάξουμε άμεσα! Ως προς τους τομείς στους οποίους θα δώσουμε προτεραιότητα, για να εστιάσω στο ερώτημα που μου υποβάλετε εν προκειμένω, για εμάς πρώτιστης σημασίας είναι η προώθηση πολιτικών τόνωσης της απασχόλησης, με προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων-εγχώριων και ευρωπαϊκών-η σύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ με την αγορά εργασίας και την παραγωγή, με παροχή κινήτρων φιλοεπενδυτικού-αναπτυξιακού χαρακτήρα (επιδότηση θέσεων εργασίας, προώθηση επιχειρηματικών πλάνων με τη συνέργεια της Περιφέρειας στον τομέα των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής, των νεοφυών (start-ups) επιχειρήσεων. Ο κόσμος, οι νέες και οι νέοι μας επιθυμούν να εργαστούν και να προκόψουν, δεν μπορούν να ζουν με την ελεημοσύνη εφάπαξ επιδομάτων φτώχειας και μιζέριας, ούτε με το όνειρο μίας θέσης στο Δημόσιο που έχει πλέον συγκεκριμένες και αυστηρές απαιτήσεις, ώστε να εκσυγχρονισθεί στο πλαίσιο μίας σύγχρονης, αποτελεσματικής κρατικής διοίκησης. Βασική μας στόχευση, σε αρχικό στάδιο και η μόχλευση-προσέλκυση κεφαλαίων για την κατασκευή έργων υποδομής στους τομείς των συγκοινωνιών-μεταφορών (σύνδεση Εγνατίας οδού με περισσότερες περιοχές στην Ήπειρο, και με τα ελληνοαλβανικά σύνορα-επέκταση και των παρακάμψεων  της Ιονίας οδού, προώθηση της κατασκευής επέκτασης του λιμένα Ηγουμενίτσας, προώθηση του master plan για το λιμάνι της Πρέβεζας, και βέβαια, ιδιαίτερη μέριμνα για τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα (αγροτική-κτηνοτροφική παραγωγή). Το τουριστικό προϊόν χρειάζεται οργάνωση, υποστήριξη, προώθηση, όχι μόνο διαφημιστική αλλά και τεχνοοικονομική, με συνέργειες της Περιφέρειας με τους τουριστικούς φορείς του τόπου μας, ώστε να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, προσφέροντας τουριστικές υποδομές υψηλού επιπέδου, βελτιώνοντας το ήδη ικανοποιητικό σημερινό επίπεδο διαρκώς! Η αγροτική παραγωγή (γεωργία-κτηνοτροφία) είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για τον τόπο μας, αφού βασίζεται η ηπειρωτική οικονομία σε αυτόν. Θα προωθήσουμε συνεταιριστικές συνέργειες, διαδικασίες πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων, τόνωση και ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων της ηπειρωτικής γης, θα παράσχουμε κίνητρα για είσοδο νέων ανθρώπων με πανεπιστημιακά πτυχία στον αγροτικό τομέα (επιδοτήσεις βάσει παραγόμενου προϊόντος, κίνητρα για νέες, προσοδοφόρες καλλιέργειες,  υιοθέτηση σύγχρονων καλλιεργητικών και παραγωγικών μεθόδων γεωργίας)!

  • Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πλεονεκτήματα της Ηπείρου και τι πρέπει να γίνει ώστε να τα εκμεταλλευθούμε;

Το ανθρώπινο δυναμικό της, η εργατικότητα των ανθρώπων της, το εξαιρετικά καταρτισμένο και προσοντούχο επιστημονικό, και εν γένει εργατικό δυναμικό της, το πολιτισμικό και ιστορικό υπόβαθρο της Περιφέρειάς μας, και η δίψα για δημιουργία, προσφορά, ανάπτυξη, προκοπή, παραγωγή! Κίνητρα, οργάνωση, κονδύλια και επιτελικός σχεδιασμός με τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει ένας αποκεντρωμένος θεσμός δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, όπως οι Περιφέρειες, αναλογούν στον δικό μας ρόλο για να οδηγήσουμε την Ήπειρο σε μία επιτυχημένη πορεία στον 21ο αιώνα!

  • Πού θα δώσετε έμφαση, ως προς τους νομούς Θεσπρωτίας και Πρεβέζης; 

Πρόκειται για δύο νομούς της Ηπείρου με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στη Θεσπρωτία προέχει η προώθηση της επέκτασης του λιμένα της, με την κατασκευή του ανατολικού προβλήτα και την εγκατάσταση σταθμού υποδοχής και μεταφοράς-διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων· έργο υποδομής που θα «εκτοξεύσει» την τοπική οικονομία και εν γένει την οικονομία της Ηπείρου, τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και τη διασύνδεσή της με τις αγορές της δυτικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Επίσης, θέλουμε να συμβάλουμε με τις μεθόδους που προαναφέραμε για την ανάπτυξη κατά μήκος του συνόλου του παραλιακού μετώπου του νομού, αφού υπάρχουν περιοχές-πέραν των Συβότων και κάποιων μεμονωμένων τουριστικών θερέτρων-που παραμένουν αναξιοποίητες, ενώ διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις και τα πλεονεκτήματα να αναπτυχθούν τουριστικά.

Ο νομός Πρέβεζας αποτελεί έναν από τους πιο παραμελημένους Νομούς της χώρας μας. Πρόκειται για μια περιοχή αποκλεισμένη από τις βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν την Περιφέρεια της Ηπείρου με την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα – Ιόνια και Εγνατία Οδός. Βασική μας προτεραιότητα είναι η κατασκευή οδικών αξόνων που θα συνδέουν τους δύο αυτούς αυτοκινητοδρόμους, τόσο με την Πρέβεζα, όσο και με άλλα μέρη του νομού, με περιοχές όπως ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Νικόπολης και η Φιλιππιάδα, για παράδειγμα. Επίσης η Πρέβεζα αντιμετωπίζει επίπεδα ανεργίας πολύ υψηλά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Νομούς, ειδικά μεταξύ των νέων. Το παράδοξο, δε, είναι ότι ενώ η Πρέβεζα θα μπορούσε να υποδέχεται τουρισμό υψηλού επιπέδου και να δημιουργήσει μέσω αυτού πολλές θέσεις εργασίας, κάτι στο οποίο θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα , αυξάνοντας έτσι όχι μόνο τον αριθμό των επισκεπτών αλλά και τον πλούτο της περιοχής, παραμένει παγιδευμένη σε μια ατελέσφορη και αλλοπρόσαλλη τουριστική μη-στρατηγική της νυν Περιφερειακής Αρχής η οποία, νομοτελειακά, οδηγεί στην απαξίωση της φυσικής ομορφιάς, του θαλάσσιου πλούτου αλλά και των τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή. Η Πρέβεζα είναι μια κλασσική περίπτωση περιοχής που έχει όλα τα προσόντα για να πετύχει! Πρέπει, λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σοβαρό στρατηγικό σχέδιο για την  σταδιακή βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών ώστε το όνομα αυτό γίνει ισχυρό, να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί παγκόσμια. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή και, ταυτόχρονα, να συνδράμουμε και στην ανάπτυξη όλων των άλλων επιχειρηματικών τομέων.

  • Πώς θα περιγράφατε ένα ιδανικό μέλλον, για την Ήπειρο;

Το ιδανικό ορίζεται σε σχέση και συνάρτηση με τις συνθήκες που εμείς διαμορφώνουμε, αλλά και σε συνάρτηση με τους αντικειμενικούς περιορισμούς που έχουν να κάνουν με διαμορφωμένες καταστάσεις της πραγματικότητας που αντιμετωπίζει η Ήπειρος εδώ και δεκαετίες. Δεν θα αναζητήσουμε εύκολες δικαιολογίες, δεν θα βολευτούμε με ημίμετρα και δεν θα αναζητήσουμε συμβιβασμούς που γίνονται για να νέμεται μία διοίκηση την εξουσία και τα προνόμιά της. Θα βάλουμε όλους τους Ηπειρώτες σε πρώτο πλάνο, στο τρίπτυχο που πρεσβεύει η παράταξή μας-«Ολότητα-Ισότητα-Συνεργασία»- και η ονομασία του συνδυασμού μας, «Ήπειρος Όλον». Πρέπει να κατανοήσουμε πως, δεν μπορεί να προοδεύσει μία περιοχή, μία Περιφέρεια εν προκειμένω, αν δεν συμπεριλάβει όλες και όλους μας, αν δεν μεριμνήσει για το καλύτερο δυνατό για τους πολίτες της, αν δεν λειτουργήσει συλλογικά και προς όφελος του κοινού καλού, και όχι λειτουργώντας ωφελιμιστικά, συμφεροντολογικά, πελατειακά-προσωποκεντρικά, ή συγκυριακά. Αυτή είναι η Ήπειρος που θέλουμε να διαμορφώσουμε, και επιθυμούμε να δημιουργήσουμε! Όλοι μαζί, σε ισότιμη βάση συνεργασίας και με ανοιχτές, συμμετοχικές-δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

  • Αναφέρατέ μας τρεις βασικές σας δεσμεύσεις.

Πίστη και συνέπεια στην τήρηση και εφαρμογή των προεκλογικών μας διακηρύξεων και δεσμεύσεων. Ισότιμη συμμετοχή και απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση και συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου της Ηπείρου στο εγχώριο και το διευρωπαϊκό γίγνεσθαι, και ίδια σημασία, προσοχή και ενδιαφέρον για ολόκληρη την Ήπειρο. Η ολότητα και η συλλογικότητα είναι οι έννοιες-«κλειδιά για την παράταξή μας!

Για να μην χάνετε τις σημαντικότερες ειδήσεις, καθημερινά θα σας στέλνουμε στο email σας τις αναρτήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωση σας!
Holler Box