ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας: 15 προσλήψεις

Η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), που εδρεύει στο Δήμο
Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων

Οι αιτήσεις θα γίνουν απο 19-1-2022 ως και 28-1-2022

Διαβάστε την προκήρυξη και τα αρχεία:

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2022 με ΑΔΑ.pdf
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.doc
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 9_12_2021.doc
  6. Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 1-2022 με ΑΔΑ.pdf