Δείτε την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα των μονάδων με καύση βιομάζας

Ο Νικόλας Κάτσιος και ο Ηλίας Κουτσής ήταν οι εισηγητές για το θέμα των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας.

Δείτε την εισήγηση όπως την παρουσίασαν στο δημοτικό συμβούλιο:

ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ