Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δείτε τα 12 θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ »

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ
ΖΩΣΗΣ, την 31η Oκτωβρίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 ,για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο Έκδοση ψηφίσματος στήριξης εργαζομένων στο Πρόγραμμα « ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 2ο Συμπληρωματική Κατανομή πιστώσεως ποσού 15.715,00 € έτους 2022 ,για
κάλυψη κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης


ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
Σουλίου, οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 4ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης
προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 5ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Χόϊκας στα τεμ . 117
του Ο.Τ 23 και στα τεμ. 136 του Ο.Τ 27
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 6ο Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην
Κοινότητα Σκανδάλου ( θέση ΛΙΠΑ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 7ο Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην
Κοινότητα Σκανδάλου ( θέση ΒΡΑΤΥΛΑ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 8ο Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για σταβλικές εγκαταστάσεις στην
Κοινότητα Σκανδάλου ( θέση ΛΙΠΑ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 9ο Παράταση ή μη συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου ( Τ.Κ. Πλακωτής )
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη περί : α ) Λύσης σύμβασης
μίσθωσης ακινήτου β ) επιστροφή εγγυητικών γ ) διαγραφή και
επιστροφή μισθωμάτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Γεώργιος


ΘΕΜΑ 11ο Άδεια χρήσης Δημοτικής έκτασης όμορης του ΧΥΤ Καρβουναρίου ως
αποθεσιοθαλάμου για το έργο : «Επέκταση –αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β΄
Φάση »
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης


ΘΕΜΑ 12ο
Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών Παραμυθιάς