Ακολουθήστε μας στο VIBER για να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο τις αναρτήσεις μας.

https://invite.viber.com/?g2=AQAhvsW7isOUdlCEkVCqv7YorRka1dt%2FMmmYsdlj%2BHNRIl0RiuqqmD4CiLD5s2SY

Όποτε θέλετε μπορείτε να αποχωρίσετε (αν και δεν το θέλουμε).

Δείτε τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σουλίου

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 14 Φεβρουαρίου 2022 (Ζωντανή μετάδοση με Τηλεδιάσκεψη)

Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  τακτική  συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗστις   14  Φεβρουαρίου  2022 , ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1οΑντικατάσταση Προέδρου και μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  2οA΄  Κατανομή πιστώσεως ποσού 32.720,00 €  έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου ΣουλίουΕισηγητής:  Δήμαρχος ,κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  3οΈγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας με σκοπό την προώθηση διαδρομών πολιτιστικής κληρονομιάς < GRALB EXPERIENCE TOURISM ( GET ) > Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης
ΘΕΜΑ  4οΈκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  5οΈκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  6οΤροποποίηση της αριθ. 132/2019 απόφασης Δ.Σ (ως προς τον ορισμό αναπληρωτή υπαλλήλου για την κίνηση λογαριασμών Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς)Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  7οΚαθορισμός αμοιβής δικηγόρων ( αριθμ. 220/2021  & 23/2022  Αποφάσεις Ο.Ε  )  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  8οΣυγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης
ΘΕΜΑ  9οΣυγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων  του Δήμου  για το έτος 2022,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  ΠΔ 270/1981Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας  Γεώργιος
ΘΕΜΑ  10οΚαθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2021-2022 και καθορισμός των Γενικών ΠρογραμμάτωνΕισηγητής:  Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας  Γεώργιος
ΘΕΜΑ  11οAποδοχή  ή μη αιτήματος  περί δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση  χώρου στη Θέση Παλαιά  Πλατεία στην Κοινότητα  Γλυκής ( για να κατασκευαστεί εκκλησάκι)Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας  Γεώργιος
ΘΕΜΑ  12Παράταση ή μη μίσθωσης Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας  Γεώργιος